กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทยศึกษาสะเต็ม 10 อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ด้วยนิทรรศการต้นแบบชุด Enjoy Science Careers Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์

ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทยศึกษาสะเต็ม 10 อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ด้วยนิทรรศการต้นแบบชุด Enjoy Science Careers Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์

พิมพ์ PDF

        27 พฤษภาคม 2559/ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดนิทรรศการต้นแบบชุด Enjoy Science Careers Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์ กิจกรรมสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยนิทรรศการชุดนี้จะจัดแสดง ณ สยามสแควร์วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดงอย่างน้อยใน 20 จังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกับคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและคาดว่าจะมีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 100,000 คน
 

    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา เป็นแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ เน้นการนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เน้นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคต
 
“นิทรรศการชุดนี้จะเป็นต้นแบบที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน นำความรู้ไปใช้ในการเลือกแนวทางการศึกษา เลือกแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิตและร่วมสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์อันจะนำประเทศไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต” ดร.พิเชฐ กล่าวทิ้งท้าย

 
       นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวย ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในอนาคตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยโครงการนี้ได้คัดเลือก 10 อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต และเป็นที่ต้องการของสังคมไทยประกอบด้วย 1.นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม 2.นักคิดค้นยา 3.นักวิทยาศาสตร์การอาหาร 4.วิศวกรชีวการแพทย์ 5.นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 6.นักนิติวิทยาศาสตร์ 7.นักปรับปรุงพันธุ์พืช 8.นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 9.นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ 10.นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวมาให้เยาวชนได้ทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้สนุกกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจริงในการประกอบอาชีพ ทั้งยังได้พบปะกับบุคคลต้นแบบที่จะมาแนะแนวเส้นทางสู่การประกอบ 10 อาชีพสะเต็มเพื่อให้เยาวชนสามารถเดินไปถูกทางว่าหากอยากประกอบอาชีพนั้น ๆ ในอนาคตจะต้องทำอย่างไรบ้าง
 

     นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการ‘Enjoy ScienceCareers:สนุกกับอาชีพวิทย์’ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ที่เชฟรอนร่วมกับพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ริเริ่มขึ้นในปี 2558 โดยเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาในสาขาสะเต็มทั้งในระบบการศึกษาในสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนสร้างการรับรู้ กระตุ้น และส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ใกล้ตัว เกิดแรงบันดาลใจและความสนใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มต่อไปในอนาคต ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถทดลองสวมบทบาทอาชีพ สวมเครื่องแบบ และลงมือทดลองทำกิจกรรมนั้นเป็นที่นิยมในหลายประเทศ ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีกิจกรรมเช่นนี้ให้เด็ก ๆ ได้ไปร่วมสนุกและเรียนรู้แบบEdutainmentแต่ยังจำกัดอยู่ที่กรุงเทพฯ และเป็นกิจกรรมที่ต้องเสียค่าเข้าชม เชฟรอนจึงเห็นว่า โครงการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์’ ที่ริเริ่มโดย อพวช. นี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับทั้งเยาวชนในกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่น ๆ ที่จะได้สนุกกับการสวมบทบาทอาชีพเช่นเดียวกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และทั้ง 10 อาชีพ ที่คัดเลือกมาล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในอนาคต”
       “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์”จะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00น. ณ สยามสแควร์วัน ชั้น LG โดยเปิดให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรีพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ หลังจากกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร จะมีการนำนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” ไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.nsm.or.thwww.facebook.com/Nsmsciencecaravan
หรือ www.chevronthailand.com/social/EnjoyScienceCareer.asp
 
     
     
 
“ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากค่ะ ยิ่งได้มาเห็น มาเรียนรู้การทำงานในอาชีพสายวิทย์จาก
นิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ ยิ่งมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป”
ด.ญ. เกวลี ขาวดี และ ด.ญ. ฐิตาพร ประทุมชาติ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3/2โรงเรียนวัดทรงธรรม 
 
 
 
เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป