กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พลังงานชีวมวล

ทั้งหมด 48 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 5
... โดยเฉพาะพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การประหยัดพลังงานในอาคาร, นโยบายและระบบการใช้พลังงาน, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ ...
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2014
12. สนช. – มทร.ธัญบุรี เตรียมผุด ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... “โครงการนำร่องเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน” ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นวงเงินสนับสนุน 46.2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
... โดยเฉพาะพลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและการดูแลกลุ่ม OTOP 3.    จังหวัดเชียงรายสนับสนุนการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 4.    จังหวัดลำพูนสนับสนุนโครงการลำใย ด้านประสิทธิภาพภายใต้การผลิตและคุณภาพ ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
... นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กล่าวว่า การสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านพลังงานชีวมวลดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
จันทร์, 05 สิงหาคม 2013
... วว. จะนำมาแสดงและจำหน่าย ในงานฉลองครบรอบสถาปนา 50 ปี ในวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้ ที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานจะพบกับโชว์นิทรรศการ ผลงานวิจัยราคาพิเศษ และการสัมมนาวิชาการนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานชีวมวล ...
อังคาร, 28 พฤษภาคม 2013
... พลังงาน เทคโนโลยีอวกาศ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ โดยฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร พลังงานชีวมวล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) และการจัดทำร่างความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
เสาร์, 06 เมษายน 2013
... เป็นต้น โซน...พลังงานทางเลือก โชว์เทคโนโลยีที่ วว. และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคตและช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น สาหร่ายผลิตน้ำมันและการเพาะเลี้ยง  พลังงานชีวมวล  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
18. ชาวสวนลำไยจากเชียงใหม่ ลำพูนเข้าพบและขอบคุณ รมว. วิทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี ที่ให้การช่วยเหลือชาวสวนลำไยในการแก้ไขปัญหาเรื่องลำไยตกค้าง โดยสามารถดำเนินโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อก ปี 2546/2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวลจนประสบความสำเร็จ  ...
พุธ, 19 มกราคม 2011
... - พบว่าโรงเรียนมีระบบเตาประกอบอาหาร  ดังนั้นในส่วนนี้จึงจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ โดยใช้ เทคโนโลยี พลังงานชีวมวล สำหรับการประกอบอาหารของโรงเรียน (เทคโนโลยีเตาชีวมวล)  ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
...  รูปที่ 9 โอ่งเก็บน้ำของครัวเรือน   รูปที่ 10 เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลในครัวเรือน ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป