กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "Sustainable Energy and Environment"

รมว.วท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "Sustainable Energy and Environment"

พิมพ์ PDF

 
     วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถา ในหัวข้อ  "Green Growth - the role of STI in Thailand and prospects for intra-ASEAN cooperation" การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE-CEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ "Sustainable Energy and Environment (SEE 2014) "ภายใต้หัวข้อ"Science, Technology and Innovation for ASEAN Green Growth" ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
 
       งานประชุมวิชาการนานาชาติ Sustainable Energy and Environment ได้เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และได้มีการจัดต่อมาเป็นประจำทุกๆ สองปี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและแบ่งปันองค์ความรู้และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงของประเทศด้านพลังงาน, สิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ, และความยั่งยืนในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น งานประชุมเชิงวิชาการ SEE 2014 นี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็น "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะช่วยหนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบสีเขียว (Green Growth) ในภูมิภาคอาเซียนที่จะเข้าสู่การเป็น ASEAN Economic Community (AEC) ในปี ค.ศ.2015 นี้ได้อย่างไร" ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้ เนื่องจากอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน และเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านการจัดหาและบริการพลังงานที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านการผลิตไฟฟ้าและการขนส่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยความต้องการในการนำไปสู่การพัฒนาด้านพลังงานดังกล่าวและในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ นโยบาย "การเจริญเติบโตแบบสีเขียว หรือ Green growth policy" จึงได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้นในภูมิภาค
 
        หนึ่งในจุดเด่นของงานประชุม SEE 2014 นี้ อยู่ที่การนำเสนอปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศรวมถึงการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ จำนวน 10 ท่าน และการนำเสนอบทความทางวิชาการโดยนักวิจัยรับเชิญและนักวิชาการกว่า 100 คน จาก 20 กว่าประเทศ ซึ่งจะนำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดในแบบการบรรยาย (Oral) และแบบโปสเตอร์ (Poster) โดยจะครอบคลุมด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การประหยัดพลังงานในอาคาร, นโยบายและระบบการใช้พลังงาน, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นต้น

 

         นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมคู่ขนานต่างๆ ทั้งที่จัดก่อนและระหว่างการประชุม SEE 2014 ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SATREPS) ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), การประชุม(Regional EU-ASEAN Dialogue intiative (READI) on ASEAN Network of Excellence on Green Energy Research (ANEGER) ครั้งที่3, การประชุมสภาพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ครั้งที่12 (12 th SEE Forum), การประชุมLow Carbon Research Network (LoCARNet), New Modern Energy Customers in the Mekong Subregion(MECON) และ South East Asain collaboration for Ocean Renewable Energy (SEAcCORE).
 
 
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
SEE 2014 Secretariat
โทรศัพท์ 02-470-8309 ต่อ4130,4140 โทรสาร 02-872-9805
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธฺิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร.02-333-3731-2
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป