กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ชาวสวนลำไยจากเชียงใหม่ ลำพูนเข้าพบและขอบคุณ รมว. วิทย์

ชาวสวนลำไยจากเชียงใหม่ ลำพูนเข้าพบและขอบคุณ รมว. วิทย์

พิมพ์ PDF

 

           กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เดินทางเข้าพบเพื่อขอบคุณ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี ที่ให้การช่วยเหลือชาวสวนลำไยในการแก้ไขปัญหาเรื่องลำไยตกค้าง โดยสามารถดำเนินโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อก ปี 2546/2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวลจนประสบความสำเร็จ  พร้อมกันนี้ ยังได้ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่อง การแปรรูปลำไย การพัฒนาหัวเผาที่จะนำไปใช้ในการอบลำไยและการผลิตพลังงานชีวมวล รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการสื่อสารระหว่างภาครัฐและเกษตรกรชาวสวนลำไย

 

 

 


ผู้เผยแพร่  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                   โทรสาร 02-333-3833     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป