กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วว. ฉลองครบรอบ 48 ปีจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วว. ฉลองครบรอบ 48 ปีจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

จากภูมิปัญญาไทย สู่ผลงานวิจัย เพื่อคนไทยพึ่งตนเอง  19-21 พ.ค. 2554

           ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48 ปี ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ในวันที่  19 พฤษภาคม  2554   ณ วว. เทคโนธานี  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี   


           นางเกษมศรี  หอมชื่น  ผู้ว่าการ วว.   กล่าวชี้แจงว่า  งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “จากภูมิปัญญาไทย  สู่ผลงานวิจัย  เพื่อคนไทยพึ่งตนเอง”  ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2554 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปีของ วว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีของ วว. สู่สาธารณชน ทั้งในแง่องค์ความรู้และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบธุรกิจหรือประกอบเป็นอาชีพที่มั่นคง พร้อมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้   


           นิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี จัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้  โซน...นิทรรศการเทิดไท้องค์ราชัน  จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และโครงการวิจัยของ วว. ที่สนองโครงการพระราชดำริ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อันได้แก่  โครงการวานิลลา  โครงการเห็ดเมืองหนาว โครงการพัฒนาดินทรายชายทะเล  โครงการบรรจุภัณฑ์สนับสนุนโครงการหลวง  พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์เซรามิคสนับสนุนโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ  
 โซน...นวัตกรรม/เครื่องจักร  จัดแสดงนวัตกรรมจากพลังความคิดของนักวิจัย วว. นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และเทคโนโลยีใหม่เพื่อภาคอุตสาหกรรม และนวัตกรรมอัลตราโซนิกส์  อาทิ รถนั่งเคลื่อนที่อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางร่างกาย  เครื่องดึงหลังดึงคออัตโนมัติ   เครื่องซีพีเอ็มเข่ากายภาพบำบัด เครื่องล้างผักอัลตราโซนิกส์ เครื่องอัลตราโซนิกส์กายภาพบำบัด เครื่องสุคนธบำบัดอัลตราโซนิกส์ เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกส์ และแผ่นประคบร้อน  เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม เครื่องขึ้นรูปขนมขบเคี้ยวคุณค่าสูง  เครื่องคั้นน้ำผลไม้ เครื่องคัดขนาดลำไย  ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบตัวกลาง  ระบบหมักไวน์แบบต่อเนื่อง  และระบบผลิตน้ำตาลจากธัญพืช    เป็นต้น  โซน...ผลิตภัณฑ์อาหาร  จัดแสดงผลงาน วว. ที่นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด  อาทิ  สาหร่ายเพื่ออาหารและสุขภาพ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเส้นใยผลไม้ไทย ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว และข้าวผงผสมเกลือแร่  โซน...ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  โชว์ผลิตภัณฑ์ยาและเวชสำอางจากสมุนไพรไทย ที่มีสรรพคุณทัดเทียมยาและเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ  อาทิ  ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยจากเห็ดนางรมทองและนางรมดอย  เวชสำอางจากบอระเพ็ดพุงช้าง  ผลิตภัณฑ์ Musacid ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร ผลิตภัณฑ์ไพลเจอร์สิกแก้ข้อเข่าเสื่อม  และให้บริการสปาจากผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรไทย เป็นต้น โซน...พลังงานทางเลือก โชว์เทคโนโลยีที่ วว. และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคตและช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น สาหร่ายผลิตน้ำมันและการเพาะเลี้ยง  พลังงานชีวมวล  ไบโอดีเซล  และการผลิตน้ำมันจากพลาสติก  โซน...เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม  พบกับการสาธิตเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ได้แก่ เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน  เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร  เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนให้บริสุทธิ์ และการผลิตสารดูดซับโลหะหนัก  โซน..เทคโนโลยีการเกษตร จัดแสดงผลงานวิจัยด้านการเกษตรบนพื้นที่จำกัด  ได้แก่  แปลงสาธิตสบู่ดำ   แปลงสาธิตดอกชมจันทร์  โรงเรือนเพาะเห็ดเมืองร้อน  Plant  Factory    การปลูกผักแนวดิ่ง เทคโนโลยีผักหวานป่าพร้อมรับประทาน  และระบบห่วงโซ่อาหารกับการเลี้ยงกุ้ง   โซน...งานบริการเพื่ออุตสาหกรรม โชว์ศักยภาพด้านการให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล ได้แก่  การบริการสอบเทียบวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก   การบริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรมอย่างครบวงจร การให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบตามมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 , GMP , HACCP  และ OHSAS/TIS 18001  พร้อมทั้งโชว์งานทดลองด้านวิเคราะห์ทดสอบสำหรับน้องๆ เยาวชน  โซนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  แสดงและจำหน่ายผลงานวิจัย วว. ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและมีการจำหน่ายทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศแล้ว  โซน...ตลาดสินค้า OTOP / ผลงานวิจัย วว.   จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ วว. มีบทบาทในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ OTOP  ซึ่งคัดสรรจากจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี  พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ของ วว.  อาทิ  มะม่วงมหาชนก  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร   ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ   และจุลินทรีย์ด้านอาหารและการเกษตร   เป็นต้น   ในราคาพิเศษ


           เปิดอบรมอาชีพ ฟรี ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ประกอบด้วยหลักสูตร  1.แยมกล้วยน้ำว้า  2.น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ  3.เครื่องดื่มสมุนไพร  4.วุ้นสวรรค์   5.การผลิตบล็อกประสาน วว.  6.การเพาะเห็ดในตะกร้า   7.การผลิตมะนาวนอกฤดู  8.การทำครามย้อมผ้า และ 9.การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   
           กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์…สำหรับเยาวชน   เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ร่วมเล่นเกมและลงมือฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง  จำนวน  3  ฐาน ได้แก่  ฐานที่ 1 โลกของผักและผลไม้    เรียนรู้และสัมผัสวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวคือ โลกของผักและผลไม้  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพ   ฐานที่ 2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบง่ายๆ พร้อมลงมือเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อต้นไม้ด้วยตัวเองและนำต้นไม้จิ๋วไปปลูกเลี้ยงที่บ้าน   ฐานที่ 3 วุ้นสวรรค์    ฝึกปฏิบัติการทำวุ้นสวรรค์หลากหลายสีสรร มากคุณค่าทางอาหาร    จากความมหัศจรรย์ของจุลินทรีย์ไทย
           การอบรม/สัมมนาวิชาการ  จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้ 1.พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างไร เพื่อคนไทยผาสุก  2.เรียนรู้ Mind Map เพื่อความสำเร็จของงาน 3.การควบคุมคุณภาพของการทดสอบทางเคมี  4.อาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมเครื่องจักแปรรูปอาหาร  5. เทคโนโลยีในการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์  6.Chemical  measurements  for our life  7.ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะ  8.ทำระบบ  ISO 9001 อย่างไรไม่ให้โดน CAR ในมุมมอง Auditor 9.สวยด้วยผลิตภัณฑ์เวชสำอาง วว.  10.สารเพียโซอิเล็กทริกกับการพัฒนานวัตกรรมอัลตราโซนิกส์    11.Eco  Materials  12.การเพิ่มมูลค่าของเสียด้วยเทคโนโลยีสะอาด  13.การผลิตไม้ดอกหอมเชิงเศรษฐกิจ  และ 14.ปาล์มประดับบ้านยุคใหม่
           ผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 48 ปี วว.  สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 1156, 538 ,188
 

 ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2333 3700 ต่อ 3728

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป