กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้บริหารระดับสูง

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์, มอบนโยบาย, ผู้บริหารระดับสูง]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
... สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับการสนันสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของ SCG โดยการให้ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตเพื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยา ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
            วันนี้ (15 มิ.ย. 59) ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง วท. (Top Excusive) นำโดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... การปรับโครงสร้าง สส.สป. ส่วนใหญ่ได้เน้นไปในประเด็นการกำหนดบทบาท ศวภ.ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เห็นร่วมกันว่าการกำหนดแนวทางและนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงจะมีความสำคัญต่อบทบาทและภารกิจของ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... STS Forum ให้ความสำคัญกับบทบาทการเป็นพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค และการสัมมนาระดับภูมิภาคครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่นและกลุ่มชาติอาเซียนจะได้พบปะ เพื่อริเริ่ม ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สวทช. ให้การต้อนรับ     ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้บริหารระดับสูงและผู้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายด้านพลังงานกว่า 300 คนจาก 15 ประเทศเข้าร่วมการประชุม และผู้เข้าร่วมงานโดยรวมกว่า 2,500 คนตลอด 3 วันในการจัดงานซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ เห็นถึงโอกาสของการลงทุนด้านพลังงานในประเทศไทย ...
เสาร์, 19 มีนาคม 2016
9. ประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน วท. ครั้งที่ 2/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
          9 มีนาคม 2559 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี พร้อมสิทธิประโยชน์เต็มพิกัดจากภาครัฐ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอกชนในอุตสาหกรรมรายใหญ่ อาทิ บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป บมจ. เบทาโกร บมจ. สุรพลฟู้ดส์ บจก. มิตรผลวิจัย ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป