กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี

ดร.พิเชฐ ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี

พิมพ์ PDF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี / พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อดูผลงานการวิจัยต่างๆ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สวทช. ให้การต้อนรับ 

 
       พลอากาศเอก ประจิน  กล่าวว่า  สวทช. เป็นหน่วยงานไม่เพียงแต่วิจัยและพัฒนาเท่านั้น แต่เป็นหน่วยงานหลักที่ทำให้เกิดการแข่งขัน การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยการคิดค้นกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นมาใหม่  สิ่งที่เราต้องทำคือการกระตุ้นสังคมโรงงานให้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตสำนึกในการช่วยกันพัฒนาประเทศ รวมถึงจิตสำนึกในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สวทช. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ทำงานขับเคลื่อนร่วมกันกับกระทรวงต่างๆ โดยมีบุคลากรระดับแนวหน้า ที่มีความพร้อมความสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อีกมากมาย สวทช. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการกับประเทศได้ 
       อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยถูกพัฒนาขึ้นโดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ ให้เป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศที่พร้อมรองรับการลงทุนกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีเอกชนอยู่ในพื้นที่กว่า 70 ราย และมีบุคลากรของภาคเอกชนกว่า 600 คน เป็นนักวิจัยประมาณ 300 คน ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนี้ยังเป็น headquarter ของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ 4 แห่ง มีบุคลากรรวมประมาณ 3,000 กว่าคน เป็นบุคลากรวิจัยกว่า 1,200 คน ในจำนวนนี้เป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอกประมาณ 600 คน อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบกลาง สวทช. ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ 
 
ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน                       
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป