กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ เผยแผนฟู้ดอินโนโพลิส เปิดฟลอร์ระดมสมองเอกชนรายใหญ่ จับมือทีเอ็มเอร่วมขับเคลื่อน เร่งเดินหน้าผุดฮับนวัตกรรมอาหารปีนี้

กระทรวงวิทย์ เผยแผนฟู้ดอินโนโพลิส เปิดฟลอร์ระดมสมองเอกชนรายใหญ่ จับมือทีเอ็มเอร่วมขับเคลื่อน เร่งเดินหน้าผุดฮับนวัตกรรมอาหารปีนี้

พิมพ์ PDF

 

     13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฟลอร์รับฟังข้อเสนอแนะโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) หลังรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แนะให้เร่งดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วม โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เผยสถานที่โครงการฟู้ดอินโนโพลิส ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี พร้อมสิทธิประโยชน์เต็มพิกัดจากภาครัฐ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอกชนในอุตสาหกรรมรายใหญ่ อาทิ บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป บมจ. เบทาโกร บมจ. สุรพลฟู้ดส์ บจก. มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บจก. เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ฯลฯ

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กล่าวว่า โครงการฟู้ดอินโนโพลิส เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัสเตอร์ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในเฟสแรก ณ วันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งล้อมรอบหน่วยวิจัยและมหาวิทยาลัยด้วย พร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับเอกชน อีกทั้งยังได้ระบุสาขาเป้าหมายแล้ว อาทิ อาหารฟังก์ชั่นและสุขภาพ อาหารคุณภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม การสนับสนุนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น รวมถึงการเตรียมสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าร่วมโครงการ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

 

     ที่ประชุมรู้สึกพอใจกับความคืบหน้าของโครงการ และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อาทิ รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้างการบริหารจัดการ เกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์  กลยุทธ์การดึงบริษัททำวิจัยต่างประเทศเข้ามาในฟู้ดอินโนโพลิสเพื่อเป็นแม่เหล็กให้เอกชนรายอื่นเข้ามาร่วมทำวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้น ฯลฯ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการผลักดันให้ฟู้ดอินโนโพลิสเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคอย่างแท้จริง โดยโครงการฟู้ดอินโนโพลิสจะเป็นพื้นที่พิเศษที่ปลดล็อคข้อจำกัดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการอำนวยความสะดวกของภาครัฐให้สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชน

     “ที่ประชุมได้เห็นร่วมกันว่า จะจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคเอกชน เพื่อมาพิจารณาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำงานร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) อย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งจัดทำแผนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟู้ดอินโนโพลิส ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้” รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าว

 

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

facebook : sciencethailand

Call Center : 1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป