กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน วท. ครั้งที่ 2/2559

ประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงาน วท. ครั้งที่ 2/2559

พิมพ์ PDF

 

 

      9 มีนาคม 2559 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ครั้งที่ 2/2559 โดยมีประเด็นหารือ ประกอบด้วย การรายงานความคืบหน้าการจัดงาน STARTUP THAILAND 2016 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานภาคธุรกิจเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสนับสนุนการขับคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดทำร่างเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน   และรายชื่อคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : เศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและวิจัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม

          ทั้งนี้ ดร .พิเชฐ กล่าวถึงการเดินทางไปราชการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านว่า การเดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองซานฟรานซิสโกนั้น มีเป้าหมายเพื่อต้องการส่งเสริมการลงทุนงานวิจัยระหว่างประเทศรวมทั้งเข้าร่วมงาน US Asean Roundtable มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งซีเกทได้ดำเนินการสร้างสายการผลิตใหม่โดยขอสิทธิประโยชน์จาก Borad of Investment (BOI) มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นข่าวดีของประเทศไทย ที่ซีเกทยินดีที่จะร่วมลงทุนงานวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ซีเกทได้ขอให้รัฐบาลไทยทำการพิจารณาแมชชิ่งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในรูปแบบต่างๆทั้งเรื่องกำลังคนและการลงทุนงานวิจัย โดยการใช้ Talent Mobility สนับสนุนเรื่องกำลังคน นอกจากนี้ในการไปเยือนประเทศรัสเซีย พบว่ามีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ของรัสเซียมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจะลงนามร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ประเทศรัสเซีย 

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook: sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป