กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานวิจัย

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
... (ทป.) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นกลไลผลักดันในการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้จริง ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนระบบราง รวมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาชิ้นส่วนระบบรางในต่างประเทศ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
... ภายใต้แนวคิด    “25 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” พบกับการประชุม/สัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
64. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รับรางวัลผลง่รประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จาก สภาวิจัยแห่งชาติ การจัดงาน Technology Show: หิ้งสู่ห้าง (โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2559/1 ) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ และเปิดงานประชุมและนิทรรศการใหญ่ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... and Exhibition (RISE2) "Railway Standard and Thai Railway Parts Manufacturing") ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2559 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้จริง ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... 300 คน ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่     ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นขับเคลื่อนโดยนำผลงานวิจัยของกรมมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
... และนวัตกรรม พร้อมกับงาน CEO Innovation Forum 2016  ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในงานนี้จะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่เคยใช้สิทธิประโยชน์หักภาษี 2 เท่า จำนวน 50 ผลงาน พร้อมด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
         ซินโครตรอน จัดใหญ่! เปิดงานประชุมและนิทรรศการ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition 2016 โชว์ผลงานวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับเบทาโกรและกรีนอินโนเวทีฟ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายไปสู่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
70. Clipping วท ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โชว์ผลงานวิจัยไทย      โพสต์ทูเดย์  ...
อังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป