กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ซินโครตรอน จัดใหญ่! เปิดงานประชุมและนิทรรศการ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition 2016

ซินโครตรอน จัดใหญ่! เปิดงานประชุมและนิทรรศการ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition 2016

พิมพ์ PDF

 

       ซินโครตรอน จัดใหญ่! เปิดงานประชุมและนิทรรศการ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition 2016 โชว์ผลงานวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับเบทาโกรและกรีนอินโนเวทีฟ หวังพัฒนาความเข้มแข็งดเนวิชาการของบริษัทด้วยเครื่องมือชั้นสูง

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) จัดงานประชุมและนิทรรศการ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition (TSCE2016 ) inconjunction with SME BIZ ASIA 2016 อย่างยิ่งใหญ่และเต็มรูปแบบครั้งแรก พร้อม ! นำแสงซินโครตรอนมาใช้ประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม เปิดคลินิกรับปรึกษา-ตอบโจทย์อุตสาหกรรม SME แบบครบวงจร อีกทั้งมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับภาคเอกชน ยกระดับความสามารถเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการวิจัย

     

    รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เป็นรากฐานสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีส่วนสำคัญในการขยายผลต่อยอดความสามารถในการผลิต และพัฒนาผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และ SMEs โดยเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่สังคมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     รศ.ดร. วีระพงษ์ เปิดเผยว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการแสงซินโครตรอนมานานกว่า 12 ปี แก่นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเรื่องของแสงซินโครตรอนยังอยู่ในวงจำกัด เฉพาะภาคการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ทั้งที่แสงซินโครตรอนนั้น มีประโยชน์อีกหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีส่วนในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 3,200 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ของการจัดประชุมใหญ่ Thailand Synchrotron Conference & Exhibition (TSCE 2016) ที่มุ่งหวังให้เกิดการพบปะกันระหว่างผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน ทั้งภาควิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของแสงซินโครตรอนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยโดยใช้แสงซินโครตรอน

       ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “การจัดงาน TSCE 2016 ถือเป็นการจัดงานประชุมและนิทรรศการที่เต็มรูปแบบเป็นครั้งใหญ่และถือเป็นครั้งแรกของซินโครตรอน โดยผนวกรวมกับงาน SME BIZ ASIA 2016การประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 6 (AUM 2016) และงาน 4th  Synchrotron Advanced Technology for Industry (SATI4) ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน การแสดงผลงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอนทางวิชาการ และด้านอุตสาหกรรม (show case) จากภายในประเทศและจากต่างประเทศทั่วโลก

 

 

      นายสักกฉัฐ ศิวะบวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอบริก จำกัด กล่าวว่า ภายในงานมีไฮไลด์เรื่องหัวข้อการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจมากมายที่เอสเอ็มอีพลาดไม่ได้ โดยมีวิทยากรระดับแนวหน้า อาทิ “AEC สู่ RCEP,APEC,TPP…SMEs ในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค”โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, ธุรกิจและการปรับตัวของ SMEs ในยุค New Normal” โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์, “China’s New Normal : ผลกระทบต่อโลกและAEC โดย รศ.ดร.สมภพมานะรังสรรค์, “ซินโครตรอน : แสงแห่งอนาคตเพื่อ SMEs” โดย ศ.นท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร, “ Big Data : อำนาจแห่งข้อมูลในมือ SMEs “โดยสันติเมธาวิกุล และการสนทนาในหัวข้อ “เจาะใจนักสู้เพื่อ SNEs “โดย นายสักกฉัฐ ศิวะบวร และนายพีรวงศ์ จาตุรงคกุล รวมทั้งหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น BM intelligence Group (HK)

 

 

   นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมีความยินดีอย่างยิ่ง ในการสานสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรม โดยจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัดขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดี ในการขยายความร่วมมือในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัย ให้เกิดความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ เพื่อต่อยอดสู่งานวิจัยในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

 

 

      สำหรับงานTSCE 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อิมแพค ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี ผู้มาร่วมงานจะได้พบกับผลงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอนในการความลับเพื่อหาคำตอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การไขความลับภาพเขียนของแวนโก๊ะ ศิลปินชื่อก้องโลกด้วยแสงซินโครตรอน การสืบหาสูตรการหุงกระจกเกรียบโบราณ กระจกสีที่ประดับประดาอยู่ตามเสาหาร ณ วัดพระแก้ว เพื่อการบูรณาปฏิสังขรณ์ให้เหมือนเดิมทุกประการ อีกทั้งยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ การเปลี่ยนสีไข่มุกให้เป็นสีทองด้วยแสงซินโครตรอน ครั้งแรกของโลก! และนิทรรศการเปิดตัวทีมรุก 3ทีมสำคัญของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน รองรับการให้บริการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Synchrotron Solution (SS)เพื่อแก้โจทย์ปัญหาอุตสาหกรรมอย่างเบ็ดเสร็จ, ทีม Automation Vacumm Machine (AVM) ออกแบบ/สร้างระบบสุญญากาศและระบบควบคุมเพื่ออุตสาหกรรม และทีม Microsystems, Electronics และ Control System (MECs) ออกแบบ/สร้างระบบการทำงานจุลภาคที่ผนวกรวมระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบชาญฉลาดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ที่มาข้อมูล :  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายรัฐพล หงสไกร ,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook: sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป