กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผลงานวิจัย

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... ประการคือ 1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการสร้างงาน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านจัดงาน Opening Life Science Startups 2016 โดยนำเสนอผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ที่เติบโตต่อยอดมาจากการนำผลงานวิจัยใช้วิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... และเข้าใจสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเศรษฐกิจในอนาคต กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถึงแม้จะเป็นกระทรวงเล็กๆ แต่กลับมีคนเก่งๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และได้เห็นผลงานวิจัยต่างๆ ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
... (Austeade) ซึ่งนอกจากเป็นโอกาสที่จะแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการศึกษาระดับโลกของออสเตรเลีย ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยไทยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตรและพลังงานทดแทน ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
... ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และเกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนต่อไป โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธิ์ ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... การมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพิจารณาดำเนินการผลิตผลงานวิจัยรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาแบตเตอรี่      “สุดท้ายนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้ประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังกับทุกฝ่าย ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
... ที่จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
58. Clipping วท ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 6 สมอ. กำหนดมาตรฐาน นำผลงานวิจัย จากหิ้งสู่ห้าง     ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการบัญชีนวัตกรรม โดยการนำผลงานวิจัยมาสร้างเป็นนวัตกรรมไทยที่มีมูลค่า และอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นตัวนำ เอื้อประโยชน์และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นผลงานนวัตกรรมให้กับภาครัฐได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
... เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบายสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์กำหนดเป้าหมายเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป