กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

ดร.สมคิด ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Startup Thailand : ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย"

พิมพ์ PDF

 

          29 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อน Startup Thailand : ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย" ในงาน “Startup Thailand 2016” เวทีที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อ เปิดตัวธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยระดับหัวกะทิมาร่วมแสดงศักยภาพของแต่ละธุรกิจ สร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพให้เข้มแข็ง สามรถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โฆษก วท. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  และ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับพร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกับฟังจำนวนไม่น้อยกว่า 400 คน

 

 

 

 

วันนี้ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน “Startup Thailand 2016” ผมได้ขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนหลักในการจัดงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่ ซึ่งหากประเทศไทยจะอยู่ได้ต้องมีความคล่องตัว มีความสามารถในการตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ และเข้าใจสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเศรษฐกิจในอนาคต กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถึงแม้จะเป็นกระทรวงเล็กๆ แต่กลับมีคนเก่งๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และได้เห็นผลงานวิจัยต่างๆ มากมาย และวันนี้คนรุ่นใหม่รู้จักและให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ผมมีความหวังให้เด็กไทยเดินสายเลือกเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญของประเทศ และ สตาร์ทอัพคืออนาคตของประเทศ

         พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มักกล่าวถึง ประเทศไทยในยุค 4.0 บ่อยๆ นั่นเพราะหากเศรษฐกิจไทย ยังคงพึ่งพารายได้หลักจากการส่งออกเพียงอย่างเดียว เมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหา ประเทศผู้ส่งออกหลักย่อมหนีไม่พ้นปัญหาอย่างแน่นอน  จึงมีแนวคิดใหม่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของประเทศโดย มุ่งไปที่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและดึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา มาเป็นส่วนขับเคลื่อนโดยมีภาคเอกชนมาร่วมลงทุนทั้งทางด้านเศรษฐกิจฐานราก การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน การส่งเสริมเอสเอ็มอีและธุรกิจสตาร์ทอัพ ฯลฯ

        สัญญาณวันนี้ส่งผลไปทางบวก สัญญาณการฟื้นตัวเริ่มมี สัญญาณการลงทุนเริ่มมี สัญญาณการส่งออกฟื้นตัวจริง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าไทยเก่งกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แต่หมายถึงไทยมีความหลากหลายของธุรกิจการส่งออกไม่น้อย และสิ่งที่พยายามขับเคลื่อนมากที่สุดคือ ภาคการเกษตร 30 กว่าล้านคนคือเกษตรกร ซึ่งต้องสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชนบทใช้การขับเคลื่อนแบบประชารัฐ ออกมาตรการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการส่งออกถดถอย ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เจริญงอกงามทางเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อมีนวัตกรรม นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทุน การพึ่งพาบริษัทเอกชนใหญ่ๆ เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ แต่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการใหม่ สร้างธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดที่แตกต่างบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนสันหลังของการพัฒนาประเทศที่สำคัญ นั่นเรียกว่าสตาร์ทอัพ

     ถ้าสามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านต่างๆ ได้ จะทำให้สังคมไทยมีฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและหลักแหลม แต่ฐานเหล่านี้เราต้องเอาเทคโนโลยีไอทีเข้าไปเสริมและจะส่งผลให้เห็นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในภาคต่างๆ อย่างแท้จริง เช่น ด้านท่องเที่ยว ด้านโรงแรม โลจิสติก และอื่นๆ อีกมากมายนั้น จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และต้องเห็นโอกาสทางธุรกิจ ต้องเล็งเห็นกลุ่มเป้าหมาย ต้องจุดประกายแนวคิดของคนไทยให้สามารถสร้างธุรกิจตัวเองได้อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพและวีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ และ นายภูษิต โพธิ์แสง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 3728 - 3732    โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciecethailad

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป