กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ออสเตรเลียเชื่อมั่นไทย ขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ออสเตรเลียเชื่อมั่นไทย ขยายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

 

        ในโอกาสที่คณะนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ของไทย สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (Austrade) กระทรวงการศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จึงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม Australia-Thailand Research and Innovation Symposium 2016 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานของไทยและออสเตรเลียทั้งภาครัฐภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย มุ่งเน้นสาขาธุรกิจการเกษตรและสาขาพลังงานชีวภาพกับการเชื่อมโยงสู่สมาร์ตกริด (Bio-energy and Integration to Smart Grid) ซึ่งเป็นสาขายุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศมีพื้นฐานทรัพยากรและความสนใจร่วมกัน โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ  และมี   Robilliard (นายพอล โรบิล ลียาร์ด) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม


        การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้เกิดขึ้นจากความริเริ่มของสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (Austeade) ซึ่งนอกจากเป็นโอกาสที่จะแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการศึกษาระดับโลกของออสเตรเลีย ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยไทยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตรและพลังงานทดแทน โดยมีนักวิจัยชั้นนำ 8 คน จาก The University of Western Australia, The University of Adelaide, Charles Sturt University, University of New England, Royal Melbourne Institute, University of Technology, Sydney, Curtin University และ องค์การวิจัย CSIRO ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลีย และ Green Distillation Technologies Corporation เข้าร่วมประชุมและเยือนสถาบันต่างๆ ของไทย

           ไทยและออสเตรเลียมีประวัติความเป็นมาของความร่วมมือด้านการวิจัยอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านผลงานตีพิมพ์ร่วมและการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Health and Medical Research Council (NHMRC) และปัจจุบันความร่วมมือวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ของไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพ เช่น ออสเตรเลีย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การประชุมครั้งนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศและเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศที่ยาวนานมาถึง 64 ปี

 

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailan

 

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป