กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปุ๋ย

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
Tags: [มหกรรมวิทยาศาสตร์, Soil For Life, ดิน, ปุ๋ย]  ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
2. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
Tags: [วิดีโอ, คลิป, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, หนึ่งอำเภอ, หนึ่งโรงปุ๋ย]  ...
อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015
Tags: [ปุ๋ยชีวภาพ]  ...
จันทร์, 26 มีนาคม 2012
Tags: [ปุ๋ยอินทรีย์]  ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2011
Tags: [ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง, วว, วันที่ 4 มีนาคม 2554, นายคมจิต ลุสวัสดิ์, ที่ปรึกษารัฐมนตรี]  ...
พุธ, 09 มีนาคม 2011
6. การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร จ.ชุมพร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ปุ๋ยอินทรีย์]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
7. โครงการ "ภูตะวัน" ปุ๋ยชีวภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, ภูตะวัน, ปุ๋ยชีวภาพ]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
8. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, หมู่บ้าน, ปุ๋ย, อินทรีย์]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
9. 10:30 กล่าวแสดงความยินดี"โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์"
(EventList / รัฐมนตรี / 10:30 กล่าวแสดงความยินดี"โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์")
10:30 กล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการสนับสนุน "โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด" ระหว่าง ทส. กับ วท. (มอบที่ปรึกษาสันติ) ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
... เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้ง 5 กลุ่ม ให้สามารถก้าวเข้าสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโมเดลและแผนที่ข้อมูลทางการเกษตร ระบบควบคุมน้ำ ปุ๋ยอัตโนมัติ การตรวจวัดสภาพดิน ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป