กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ดร.นเรศ

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [TCEL, ผู้สูงอายุ, กระทรวงวิทย์ฯ, MOU, ดร.นเรศ]  ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
...              ดร.นเรศ  ดำรงชัย  ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งศูนย์ ECDD ว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สามารถนำมาศึกษาพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ในการรักษาโรคหลายโรคที่การรักษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
                  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่าง ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ลงนามความร่วมมือกับ คอสเมติค วัลเลย์ จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
...       เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่าง ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
...         ด้าน ดร.นเรศ  ดำรงชัย  ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า TCELS ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดัน ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
7. TCELS เปิดบ้านโชว์ความสำเร็จ "สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 - 13.30 น. โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน โดยมีเจ้าบ้าน ดร.นเรศ ดำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
8. ความร่วมมือ ว & ท ไทย-สหรัฐ ผลน่าพอใจเห็นร่วมยกระดับ วทน.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพิ่มเติม ได้แก่ ด้านโภชนเภสัชศาสตร์ ด้านเวชภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง และการชะลอความชรา เป็นต้น       โดยฝ่ายไทยมี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) เป็นผู้นำทีมการเจรจา ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... ได้แก่ 1.พลังงาน  ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายอำนวยการกลาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2.สุขภาพ  ดร.นเรศ ดำรงชัย ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
...          ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า TCELS ขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไปจนถึงออกสู่ตลาดเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ...
อังคาร, 25 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป