กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวมวล

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ และพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นแผนปฏิบัติการการใช้ วทน. พัฒนาพลังงานทดแทนฉบับแรกของประเทศที่จะเป็นการจัดโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศและความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง ...
อังคาร, 07 สิงหาคม 2012
... เป็นเครื่องจักรสำหรับนำชีวมวล เช่น เศษไม้ มาอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่ง โดยการปรับปรุงชุดขับเคลื่อนสำหรับการอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศ สามารถอัดเชื้อเพลิงแท่งได้สูงสุด 2 ...
พฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2012
... ชีวภาพจากชีวมวล โดยมี นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ณ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่           ...
อังคาร, 27 มีนาคม 2012
... แถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล โดยมี นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ณ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด อำเภออ่าวลึก ...
จันทร์, 26 มีนาคม 2012
... นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร วท. ในพิธีเปิดศูนย์สาธิตโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อชุมชน ...
ศุกร์, 27 มกราคม 2012
66. พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ รองนายกฯ เยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โครงการจัดทำข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อสนับสนุนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม และโครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการจัดการบริหารน้ำชุมชน  5. โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชน ...
พุธ, 28 กันยายน 2011
... และเทคโนโลยีอาจจะต้องผลิตขึ้นในประเทศด้วย และเรื่องพลังงาน วันนี้ประเทศไทยก็ต้องคิดเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นชีวมวล สาหร่าย โซล่าเซลล์ และอื่นๆ นี่คือธุรกิจที่สำคัญๆ ที่รัฐบาลมอง    ...
ศุกร์, 23 กันยายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป