กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ แถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีสร้างเครื่องจักรทดแทนการนำเข้า

ก.วิทย์ฯ แถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีสร้างเครื่องจักรทดแทนการนำเข้า

พิมพ์ PDF

        

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จในการพัฒนาสร้างกังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด ซึ่งเป็นเครื่องจักที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมี นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดแทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจักรเกษตร อักษรพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด และ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว ณ บริษัท ไทยแมชชีน โปรดักส์ จำกัด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

 


         นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพให้ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลขึ้นภายในประเทศ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยกำหนดเครื่องจักรกลเป้าหมายให้ผู้ประกอบการออกแบบและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีตลาดรอบรับ และสามารถทดแทนการนำเข้าได้
          ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันการที่อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยรวม ทำให้ประเทศทไทยจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลขึ้นได้เองจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้
         เพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสร้างกังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัดเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จภายใต้โครงการดังกล่าว  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท ไทยไดนามิกส์ มาสเตอร์ จำกัด ในการพัฒนาสร้าง ซึ่งผลของการพัฒนานั้นสำเร็จลงด้วยดี

 


         ด้าน นายจักรเกษตร  อักษรพันธ์ ผู้จัดการบริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านสถาบันไทย-เยอรมัน โดยได้สร้างเครื่องขึ้นครั้งแรกในปี 2550 โดยได้ใช้งานและทบทวนกระบวนการต่างๆ และเห็นว่าชิ้นส่วนบางอย่างสามารถผลิตขึ้นภายในประเทศได้ อาทิ ห้องเกียร์ ทำให้ลดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ และมอเตอร์ได้พัฒนาให้ใช้ขนาดมาตรฐาน ทำให้เครื่องมีศักยภาพสูงขึ้น สำหรับกังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนบางอย่างสามารถผลิตได้เอง และบางส่วนต้องจัดซื้อโดยเน้นการจัดซื้อภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งกังหันลมต้นแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์นัก จะขอเวลาปรับปรุงอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะนำไปติดตั้งใช้งานจริงที่จังหวัดกระบี่
        กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นกังหันลงแบบ 3 ใบพัด แกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางลม ทำให้สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง โดยเริ่มหมุนที่แรงลมน้อยกว่า 1 เมตร/วินาที และเริ่มผลิตไฟฟ้าที่แรงลมมากกว่า 2 เมตร/วินาที ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2 กิโลวัตต์ สามารถนำไปใช้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ หรือชาร์ตเข้าแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นแบบกระแสตรง ได้รับการออกแบบให้มีความทนทานต่อแดดและพายุ รวมทั้งปลอดภัยต่อสัตว์ปีก
         เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด เป็นเครื่องจักรสำหรับนำชีวมวล เช่น เศษไม้ มาอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่ง โดยการปรับปรุงชุดขับเคลื่อนสำหรับการอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศ สามารถอัดเชื้อเพลิงแท่งได้สูงสุด 2 ตันต่อชั่วโมง ใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ขับขนาด 132 กิโลวัตต์ ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด
         ทั้งนี้ เครื่องจักรทั้งสองโครงการ เป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและประเทศชาติ ทั้งยังสามารถลดการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบจากต่างประเทศได้อีกด้วย
 

ผู้เผยแพร่ข่าว/ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป