กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชีวมวล

ทั้งหมด 67 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... นอกจากนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล และพืชพลังงาน โดยมีผลงายวิจัยที่เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
... โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ ระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร และการพัฒนาสายพันธุ์พื้นเมือง นอกจากนั้นจะมีการนำเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วยเช่นกัน    ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
33. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  'อบต.บึงกาสาม'หนุนเตาชีวมวลใช้เชื้อเพลิงน้อย     ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
... SCSER หรือไม่ และขอให้ปรับข้อเสนอโครงการให้มุ่งเน้นประเด็นการวิจัยด้านพลังงานมากกว่าประเด็นความปลอดภัยทางด้านพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ SCSER  3.3.2 ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอโครงการใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนการวิจัยด้านชีวมวล ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
... แต่ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงด้านการผลิตชีวมวลที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในทุกรูปแบบทั้ง เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า                    ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... แต่ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงด้านการผลิตชีวมวลที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในทุกรูปแบบทั้ง เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
... “Fix it center” (4 X6 เมตร) 119. เตามหาเศรษฐี 120. เตาชีวมวล 121. เตาเผาผลิตถ่าน ขนาด 200 ลิตร 122. เตาย่างประสิทธิภาพสูง 123. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 124. โคมไฟส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... 3A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้ชมทั้ง 7 ธีม เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน แขนคนพิการ กะโหลกศรีษะเทียม จีโนมการแพทย์ เตาชีวมวล นวัตกรรมการจัดการน้ำ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
... ประกอบด้วย เชื้อเพลิงอัดแท่งจากต้นข้าวโพด ระบบแก๊สซิไฟเออร์ทดแทน LPG สำหรับชุมชน เตาชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง หม้อไอน้ำแรงดันต่ำสำหรับฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ด 5. Feel: การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยี ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
40. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 11 คอลัมน์ idea ชีวมวลขยับสู่ปิโตรเคมี       ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป