กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กว่า 300 ชิ้น นวัตกรรมฝีมือคนไทย โชว์ งานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"

กว่า 300 ชิ้น นวัตกรรมฝีมือคนไทย โชว์ งานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"

พิมพ์ PDF

7 กลุ่มนวัตกรรม กว่า 300 ชิ้น จัดแสดงในงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร" 
 
7 กลุ่มนวัตกรรม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 เกษตรและชุมชน
กลุ่มที่ 2 น้ำ
กลุ่มที่ 3 การแพทย์และสมุนไพร
กลุ่มที่ 4 ความมั่นคง พลังงาน สวล.
กลุ่มที่ 5 ท่องเที่ยววิถีไทย
กลุ่มที่ 6 ระบบขนส่งทางราง
กลุ่มที่ 7 SMEs + ส่งออก
 
รายชื่อผลงานกว่า 300 ชิ้น แสดงในงานนิทรรศการ
1. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
2. เครื่องสีข้าว
3. ชุดตรวจวินิจจัยโรคกุ้ง
4. ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลิตผลการเกษตร
5. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย
6. พันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์
7. เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาหนอนหัวดำ เครื่องจักร และน้ำยาควบคุมกำจัดหนอนหัวดำ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
8. เครื่องอบมันสำปะหลัง
9. การส่งเสริมการเพาะเห็ด
10. บล็อกประสาน วว.
11. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์เหลืองสามร้อยยอด  
12. สารละลายมาตรฐานน้ำตาลซูโครส
13. วัสดุอ้างอิงสารละลายมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
14. อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการทำแผนที่รายละเอียดสูงและแผนที่แบบ 3 มิติ
15. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน (2X2 เมตร)
16. รถฉีดยาข้าว (โย่งโก๊ะ) (2X2 เมตร)
17. รถกำจัดวัชพืชในร่องนาดำ (1X1.5เมตร)
18. ผานขุดมันสำปะหลัง (1X1.5เมตร)
19. เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงอัตโนมัติ (2X2 เมตร)
20. เครื่องปรับร่องน้ำแปลงเกษตร (2X2 เมตร)
21. เครื่องปลิดฝักถั่วแบบเท้าเหยียบ (2X2 เมตร)
22. มังคุดอินทรีย์ครบวงจร (แปรรูปเป็น 6 ผลิตภัณฑ์)
23. ปลาสวยงาม
24. การเพาะเลี้ยงพันธุ์หอยมุกน้ำจืดและผลิตภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านประมง
25. หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ 
26. พันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด
27. ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม
28. ปุ๋ยสั่งตัด 
29. เครื่องฆ่ามอดข้าว 
30. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด 
31. ไตรโคเดอร์มา 
32. ผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพิ่มมูลวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอก/ข้าวมอลต์/สครับผิวจากข้าวสี/มาส์กน้ำมะพร้าว/ลองกานอย์ด/ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดปาล์มน้ำมัน)
33. เครื่องวัดความเผ็ด
34. พันธุ์ข้าว 12 สายพันธุ์
35. Rice Zoning
36. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้าวพันธุ์ลืมผัว
37. ชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย (กลางน้ำ)
38. ชุดตรวจไวรัสในกล้วยไม้ Pocy Kit (กลางน้ำ)
39. เครื่องไถระเบิดดินดานที่ใช้กับแทรคเตอร์ขนาดกลางเครื่องยนต์ 35 – 50 แรงม้า
40. ยางพารา:  ถนนยางพารา/ ยางรองพื้นคอกสัตว์ /บล็อกปูพื้นทำจากยางพารา
41. การบริหารศัตรูพืชชุมแบบมีส่วนร่วม มะพร้าว กับ สัปปะรด
42. โทวัดน้ำ
43. เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 
44. โมเดลฝายพับได้ ลดระดันสันฝายเพื่อไล่ตะกอน (ปัจจัยฯ)
45. ผ้าไหมลดโลกร้อน
46. ผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่า กับ หม่อน
47. ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์
48. ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ 
49. เครื่องกกลูกไก่อัตโนมัติ
50. ผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพิ่มมูลค่าจากปศุสัตว์
51. นวัตกรรมลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน
52. “สปีด 5” สารชีวภัณฑ์สำหรับย่อยสลายตอซังข้าวและฟางข้าว
53. “CHITORA” ไคโตซานแคปซูลเพื่อกักเก็บสารหอม
54. เครื่องกรองน้ำดื่มชุมชน
55. ระบบบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม
56. พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ
57. ศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน (Mobile Data Center)
58. ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ
59. รถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศ
60. เรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม
61. อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก
62. เครื่องผลิตน้ำดื่มฉุกเฉินในครัวเรือน (กรณีเกิดอุทกภัย)
63. โปสเตอร์
64. สายรัดข้อมือวัดสุขภาพ
65. Dentii Scan
66. บาร์โค้ดสองมิติสำหรับคนหูหนวก
67. บาร์โค้ดสองมิติสำหรับผู้พิการทางสายตา
68. ผลิตภัณฑ์อาหารเสิรม Livetal-D และ Livetal
69. เจลสูตรลูกประคม และผงสมุนไพรรอบตัว
70. เม็ด Musacid ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร
71. ไพลเจอร์สิค แก้อาการอักเสบของข้อและกล้ามเนื้อ
72. เซรั่มและแผ่นผ้ามาส์กหน้า ลบริ้วรอยสารสกัดจากเห็ดนางรมทอง และเห็ดนางรมดอย
73. ยาทาภายนอกรักษาโรคผิวหนังสุนัขจากขมิ้นชัน
74. เซรั่มน้ำยางพารา โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์
75. จีโนมทางการแพทย์
76. เภสัชรังสีสำหรับวินิจฉัยและรักษาโรค
77. เครื่องสำอางสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี
78. เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02
79. ขาเทียม
80. กะโหลกศรีษะเทียมเฉพาะบุคคล
81. รถพยาบาล
82. เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ
83. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว.
84. เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ
85. เครื่อง CPM เข่า/ไหล่ สำหรับกายภาพบำบัด
86. กาวติดฟันปลอม
87. GauzDex วัสดุปิดบาดแผลสำเร็จรูปพร้อมผ้าก๊อซติดแผลบรรจุในซองปลอดเชื้อ (บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด)
88. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ 20 เซลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
89. มือกลช่วยคนพิการ (วางบนโต๊ะ)
90. ไม้เท้าเก้าอี้ (วางข้างโต๊ะ)
91. อุปกรณ์กายบริหารพยุงเดิยแบบปรับนั่งได้ (วางข้างโต๊ะ)
92. เตียงผู้ป่วยอัมพาต (2X3 เมตร)
93. วัสดุดามกระดูกและเครื่องมือผ่าตัด 
94. BluRibbon : วัสดุปิดบาดแผลชนิดไม่ติดแผลสำหรับแผลเบาหวาน
95. Derma Promp ถุงเท้าลอกผิวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
96. “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย
97. อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ
98. การหล่อโลหะแบบสเลอรี (เรือติดเกราะป้องกันกระสุน)
99. เสื้อเกราะกันกระสุนเซรามิกส์น้ำหนักเบา
100. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
101. การซ่อมแซมอุปกรณ์เลเซอร์วัดระยะทาง
102. การพัฒนายางล้อตัน รถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน
103. เทคโนโลยีเก็บผักตบชวาระบบโซ่พาลำเลียงแบบติดตั้งริ่มฝั่ง
104. เทคโนโลยีพลังงานจากขยะ (เศษอาหาร)  
105. ระบบจานสายอากาศเพื่อการติดต่อกับดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
106. ระบบการคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
107. อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL UAV)
108. อากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็กแบบ Multi Rotor
109. อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Tiger Eye)
110. อากาศยานตรวจจการณ์ไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV)
111. เครื่องบินทะเล
112. ระบบสนามฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีเสมือนจริง
113. ระบบวิเคราะห์ภาพเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย
114. ชุดป้องกันสารพิษระดับสูง Level A
115. เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
116. เสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 (น้ำหนักเบา) จากวัสดุคอมโพสิต
117. แนวทางการขับเคลื่อนการวิจัย และพัฒนาสินค้าหรือบริการ นวัตกรรมของประเทศ รวมทั้ง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ตามมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และเรื่องการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
118. ศูนย์ซ่อมสร้าง “Fix it center” (4 X6 เมตร)
119. เตามหาเศรษฐี
120. เตาชีวมวล
121. เตาเผาผลิตถ่าน ขนาด 200 ลิตร
122. เตาย่างประสิทธิภาพสูง
123. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
124. โคมไฟส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
125. โคมไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์
126. ชุดหลอดประหยัดพลังงาน LED
127. ชุดเครื่องเจาะทำลายแบบใช้ลม
128. ชุดเครื่องตัดถ่างเอนกประสงค์พร้อมใช้งานทันที
129. การวิจัยพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือกู้ภัยเอนกประสงค์(เครื่องตัดเครื่องถ่างและเครื่องค้ำยัน)
130. การศึกษาเพื่อการลงทุนท่องเที่ยว
131. การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว
132. การจัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
133. ท่องเที่ยววิถีไทย
134. ว่าววิถีไทย 4 ภาค
135. Google map street view
136. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ (QR Code) ในการสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
137. ท่องเที่ยวปลอดภัยไว้ใจตำรวจท่องเที่ยว
138. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
139. การพัฒนายางพารามาเป็นลู่วิ่ง
140. การบริการทดสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบรางรถไฟ
141. อุปกรณ์ชุดยึดเหนี่ยวราง (Rubber Pad,Plastic Pad,Insulator)
142. ยางประกับคอนกรีตทางทาง (Rubber Railway Crossing)
143. ประแจรถไฟความยาว  30 เมตรกว้าง 4 เมตร พร้อมหมอนคอนกรีตรองราง 
144. แผ่นปูทางผ่านเสมอระดับชนิดโพลิเมอร์
145. หมอนคอนกรีต Standard Gauge
146. Precast Track Plinth for MRT & LRT
147. เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ พร้อม Wheel Sensor (Frauscher) ตรวจจับขบวนรถไฟ (แสดงที่รางรถไฟ) ฐานขนาด 1.20 X 1.20 ม. เสาสูง 4 ม. คานยาว 2.5 ม.
148. อุปกรณ์ชุดยึดเหนี่ยวราง (Rubber Pad, Plastic Pad, Insulator)
149. ยางประกับคอนกรีตทางทาง (Rubber Railway Crossing) 
150. Rubber Rail Pad แผ่นยางรองราง
151. Lateral Stopper ยางกันกระแทก
152. Weatherstrip Profile ยางขอบกระจก/ขอบประตู
153. Seal Materials วัสดุซีลเพื่อกันการเสียดสีและน่ำรั่วซึมในอุโมงค์รถไฟ
154. Interior Seal Materials วัสดุซีลสำหรับงานภายในห้องโดยสารรถไฟ
155. Seat เบาะที่นั่ง
156. เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ ฐานขนาด 1.20 X 1.20 ม. เสาสูง 4 ม. คานยาว 2.5 ม. (แสดงที่รางรถไฟ)
157. Insulated Rail Joint ขนาด 1X1 เมตร (แสดงภายในส่วนนิทรรศการ)
158. point machine
159. LED signal
160. DC track circuit system
161. การใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศในงานประตูกั้นชานชาลา
162. ปุ่มหยุดรถไฟฟ้าฉุกเฉิน :  EMP (Emergency Stop Plunger) ขนาด 60X60 ซม.สูง 2 เมตร
163. แบบจำลองประแจสับราง (แสดงด้านในบูท) กว้าง 37 ซม ยาว 182 ซม. สูง 15 ซม
164. โปสเตอร์แสดงการจัดหา, ผลิตและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและเครื่องกั้นถนนฯ
165. โปสเตอร์แสดงผลงาน
166. โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง สวทช.
167. บจก.คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994)
168. นายนฤดล นิยมค้า
169. หจก.กรกต อินเตอร์เนชั่นแนล
170. นส.เสาวนีย์ โตสวัสดิ์
171. หจก.ซีซอล์ท ออฟ สยามกรุ๊ป
172. บจก. ไฮโค้ท ( ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบ)
173. โครงการธนาคาร SME FIGHTER “นักสู้ เอสเอ็มอี”
174. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร
175. ปรึกษาแนะนำและให้บริการทางการเงิน
176. แสงซินโครตรอน แก้ปัญหาลายไม้ในเหล็กรีดร้อน “สหวิริยาสตีล” 
177. ไฟเบอร์คุณภาพสูงจากกากมันสำปะหลัง
178. สารเคลือบรส
179. “e-delicious” เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย
180. สินเชื่อ/เงินฝาก SMEs
181. เครื่องแสกนหนังสือความเร็วสูง
182. การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่–ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ (ขนาดของผลงาน:ชิ้นตัวอย่างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์   ขนาดประมาณ 30x30 เซนติเมตร จำนวน 3 ชิ้น)
183. เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยส่งออก เพื่อแก้ไขปัญหาลำไยล้นตลาด
184. สินค้านวัตกรรมไทยกับความต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
185. เครื่องทำกาแฟสด มาตรฐานสากล
186. ผู้นำผ้าเบรกไร้ใยหิน
187. พัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น
188. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
189. ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
190. เอนไซม์สำหรับรีไซเคิลกระดาษลามิเนต
191. KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์
192. การปลูกและพัฒนากาแฟ
193. เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก
194. เทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอน้ำเพื่อส่งออก  
195. ผลิตภัณฑ์ O•Z•O•N•E เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
196. บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์ปรับหรี่แสงสว่าง (บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด)
197. ผ้าไหมมัดหมี่ลายนพเก้าเฉลิมพระเกียรติ
198. เครื่องมือวัด Standard Torque Transducer และ Standard Torque Transfer Wrench
199. เครื่องคั่วกาแฟ
200. เครื่องชงกาแฟ
201. กาแฟสดจรยุทธ์ (Mobile coffee bean)
202. เครื่องสีข้าว ระดับครัวเรือน
203. การเพิ่มผลผลิตในมันสำปะหลัง ด้วยแบคทีเรียต่อต้านโรคใบไหม้
204. แสงซินโครตรอน แก้ปัญหาลายไม้ในเหล็กรีดร้อน “สหวิริยาสตีล” 
205. ไฟเบอร์คุณภาพสูงจากกากมันสำปะหลัง
206. สารเคลือบรส
207. “e-delicious” เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทย
208. ข้าวสาร
209. ข้าวสุกพร้อมรับประทาน
210. ออกแบบ และปรับปรุง ระบบงานอิเล็คทรอนิกส์
211. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
212. ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว มาส์กเต้าหู้คอลลาเจน
213. ผลิตภัณฑ์พิสซ่าแช่แข็งพร้อมอุ่นรับประทาน
214. คาร์ ไรซ์ แวกซ์
215. เครื่องล้างผักผลไม้โอโซน
216. ฝักบัวชำระพร้อมสายผสมสาร Anti-Bacteria
217. เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าและแบบมือหมุน
218. Mobile Dental Unit (เตียงทันตกรรมภาคสนาม)
219. ถังพ่นยาไฟฟ้า (Battery Sprayer)
220. เครื่องสีข้าวขนาดจิ๋ว สำหรับครัวเรือน
221. ผลิตภัณฑ์ Bio Plastic
222. Hemp Rubber Tile
223. Kasama Helicopter
224. Water Treatment
225. ถ่านไม้ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัส
226. ผงน้ำใส
227. RAAR ถุงขยะไล่มดและแมลง
228. สารบำรุงจากดอกดาวเรือง
229. ‘SOFA SHOES’ แบรนด์ SHUBERRY
230. ข้าวแดง
231. เครื่องสกัดสิ่งสกปกออกจากน้ำมันเครื่อง
232. อุปกรณ์ให้ออกซิเจนแบบครอบศีรษะ
233. สารละลายโปรตีนไหม
234. แก้วชากดจุด
235. เครื่องปรับปรุงคุณภาพเลือดด้วยความถี่ต่ำ
236. ระบบเครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพ
237. มะพร้าวน้าหอมเผารูปแบบใหม่
238. ข้าวต้มมัดสำเร็จรูปพร้อมทาน
239. Coff Zo เครื่องดื่มจากเมล็ดกาแฟดิบ
240. หมูย่าง-ข้าวเหนียวพร้อมรับประทาน
241. Tea Vinegar Madi Kombucha Brand (Non Alcohol)
242. ชาอัญมณี (Gemstone Tea)
243. ชามะขามป้อมพร้อมชง / มะขามป้อมเม็ด
244. เม็ดอมสมุนไพรมะขามป้อมผสมบ๊วย ตรา ภูฟ้า
245. กาแฟคั่ว บรรจุ 250 กรัม, กาแฟพร้อมชง (Drip Coffee)
246. ไบโอเวกกี้ วิตามินรวมจากผักเมืองหนาว
247. รังนกกึ่งส้ำเร็จรูปในน้ำผึ้ง
248. BIOGEL Anti-aging Gel เจลลดริ้วรอยจากสารสกัดสาหร่ายไก
249. BIOGEL Eye & Nose Mask แผ่นเจลมาส์กบำรุงผิวใต้ตาและจมูกจากสารสกัดสาหร่ายไก
250. กล้วยตาก, กล้วยตากเคลือบช๊อคโกแลต, กล้วยตากเคลือบชาเขียว, กล้วยตากชนิดแบน, กลม, กล้วยตากเคลือบสตอเบอรรี, กล้วยตากเคลือบช๊อคโกแลตถั่วอัลมอนด์, กล้วยตากออร์แกนิค
251. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์ครีมบำรุงผิวหน้าน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3 สูตร
252. เครื่องสำอางจากทรัพยากรชีวภาพ แบ่งออกเป็น 3 ตราสินค้า ได้แก่   
            1. Anongthip ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Bio จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            2. Zomza ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากต้นส้มซ่าพืชท้องถิ่นของหมู่บ้าน วังส้มซ่า
            3. Banana Spa ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วย
253. เครื่องแบนกล้วยตาก
254. สบูจากสมุนไพรธรรมชาติ ผสมทองคำ
255. เครื่องสูบน้ำ (ช่างหนู)
256. เซรั่มรำข้าวและสบู่น้ำมันรำข้าว
257. ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากรำข้าว “T.R.B.O”
258. น้ำสลัดจากน้ำมันรำข้าว
259. ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว
260. ข้าวไรซ์เบอร์รี่(ตราสินค้า:ข้าวจตุรงค์)
261. น้ำมันรำข้าวบรรจุแคปซูล
262. โลชั่นน้ำมันรำข้าว
263. ดินสอพอง (Marl) สมุนไพรพอกหน้าขัดหน้าสบู่สมุนไพร สูตรดิน Marl
264. เมล็ดพันธุ์คะน้ายอดทอง
265. ชาบัวแดง
266. สบู่มะคาเดเมีย "โสภิตา"
267. หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน (Tukky Lamp)
268. ชุดขาตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบหันตามแสง (Multi Panel Solar)
269. การพัฒนาดินและน้ำเคลือบเซรามิก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
270. ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (น้ำมะรุม ตราเบญจมิน)
271. ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์จากน้ำนมแพะและเครื่องดื่มนมแพะ 100% สเตอริไลซ์
272. กาแฟสด (คาเฟอีน 1 %)
273. ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
274. ทําผลิตภัณฑ์กระเป๋า
275. ปลูกกระเจี๊ยบส่งออก
276. ผลิตภัณฑ์ของ กระเป๋าจากเตยหนาม
277. น้ําปลาร้า ต้มสุก แม่จินดา
278. ผลิตภัณฑ์ข้าวกาบา ผงชงดื่ม
279. อาหารทะเลแช่แข็ง และแห้ง
280. ข้าวบรรจุกระป๋อง ข้าวสําเร็จรูป พร้อมรับประทาน ตรา อรุณสวัสดิ์
281. เครื่องสําอางสมุนไพร
282. ผลไม้แปรรูประบบ สุญญากาศ
283. เครื่องจักรกล การเกษตร และ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเกษตร
284. ผลิตเม็ดพลาสติก
285. ผลิตกระเบื้อง PVC
286. ผลิตภัณฑ์เฟอรนิเจอร์ ไม้ยางพารา
287. ผลิตภัณฑ์รังไหมและ ดักแด้ไหมอีรี่
288. สารขัดผิวจากแกลบ ข้าวหอมมะลิ
289. เครื่องสําอาง รังนก
290. น้ํามะม่วงหิมพานต์แคชชูวี่ พร้อมดื่ม,เม็ด มะม่วงหิมพานต์ ปรุงรส
291. น้ําทุเรียนชงพร้อมดื่ม
292. เครื่องปรุงรส สําเร็จรูป
293. ถุงมือผ้าเคลือบ ยางพาราเอนกประสงค์
294. นวัตกรรมแผ่นยางรอง รองเท้าเพื่อสุขภาพ (Smile Feet)
295. หมอนยางพาราเพื่อ สุขภาพ (Convoluted Pillow)
296. เทคโนโลยีเคลือบสระ น้ําด้วยยางธรรมชาติ
297. แผ่นยางปูพ้ืนจาก ยางพารา
298. แผ่นมาสก์หน้า/ ดวงตา/พันแผลจาก จุลินทรีย์ข้าว
299. กาแฟสังข์หยด
300. ชาหอมใบกฤษณา
301. รถเซรามิก
302. ชามสปาเก็ตตี้
303. oven clay
304. การพัฒนาคุณภาพสินค้าไฟเบอร์คอมโพสิทด้วยเทคโนโลยีนาโน
305. นิทรรศการแสดงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระบบราง ขนาดพื้นที่ 10 x 12 ม.
306. การนำยางพารามาใช้ในงานเทคโนโลยีผิวทาง ขนาดพื้นที่ 5 x 10 ม.
307. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง พื้นที่จัดแสดงข้อมูลนวัตกรรม 5 x 10 ม. และพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบราง ขนาด 30 x 10 ม.
308. รางรถไฟความยาว  30 เมตรกว้าง 4 เมตร พร้อมหมอนคอนกรีตรองราง
309. เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ พร้อม Wheel Sensor (Frauscher) ตรวจจับขบวนรถไฟ (แสดงที่รางรถไฟ)
310. 1. อุปกรณ์ชุดยึดเหนี่ยวราง (Rubber Pad, Plastic Pad, Insulator)
        2. ยางประกับคอนกรีตทางทาง (Rubber Railway Crossing)
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชาชนคึกคัก แห่ชมงานนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” อย่างต่อเนื่อง
» ครม. ชื่นมื่น ด้วยบรรยากาศผ้าไทยหลากสี
» นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุม ครม.ครั้งที่ 1-12/2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
» สื่อมวลชนให้ความสนใจนวัตกรรมคนไทย พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้างต่อไป
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
» กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์นิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป