กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณภาพและความปลอดภัย

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ซึ่งได้ดำเนินการเชิงรุกพัฒนาสินค้า OTOP ที่เป็นสินค้าสิ่งทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานได้รับการรับรองในเชิงคุณภาพและความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค มุ่งหวังเพิ่มรายได้ขยายโอกาสการแข่งขันทางการตลาด  ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
22. วศ./ก.วิทย์ฯ ลุยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาส้ม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... สร้างรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) จึงลงพื้นที่ภาคอีสานจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ปลาส้ม จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มในจังหวัดยโสธรให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ,การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโน  หรือการสร้างและให้บริการห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและอาหารแปรรูปไทยเพื่อการส่งออกในระดับสากล เป็นต้น ...
พุธ, 14 สิงหาคม 2013
... ทำให้เกิดความเสียหาย อายุการใช้งานของลดลง และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสินค้า OTOP        นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
25. 34 ปี กระทรวงวิทย์ฯ “วรวัจน์” เดินหน้า 47 แผนงานเพื่อคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 24) แผนงานห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า 25) แผนงานการเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยของอาหารแปรรูปไทยสู่ระดับสากล  26) แผนงานอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 27) ...
อังคาร, 26 มีนาคม 2013
... สวทช. กล่าวว่า “รถบรรทุกเพื่อการเกษตร หรือรถอีแต๋น ที่รู้จักโดยทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ตัวรถจะถูกประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนมือสองหรือชิ้นส่วนเก่าของรถยนต์ที่ปลดระวางแล้ว ทำให้รถอีแต๋นที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาทางด้านมาตรฐานการผลิตคุณภาพและความปลอดภัย ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2011
... และวัสดุอ้างอิงเพื่อวัดค่าออกซิเจนในอากาศ หวังเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการในทางด้านการตรวจวอเคราะห์และวัดค่าทางเคมี เพื่อสร้างหลักประกันทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ  ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2011
... พร้อมเปิดเผยถึงความพร้อมของการจัดตั้ง “ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหารแห่งเดียวของอาเซียน”  ว่าปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการถือเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของประเทศที่ให้บริการทดสอบทั้งคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารได้ตามมาตรฐานสากล ...
พฤหัสบดี, 25 พฤศจิกายน 2010
... เช่น อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เป็นต้น 4. การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้าไปเพื่อทดแทนแรงงานที่หายากและมีราคาแพงมากขึ้น 5. ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
30. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกุ้งและปลาหมักพื้น บ้านด้วยการฉายรังสี
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)
    โครงการนี้เริ่มต้นศึกษาวิจัยการใช้วิธีการฉายรังสีมาปรับปรุงคุณภาพของ อาหารปลาหมักพื้นบ้านและยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีไปสู่ผู้ประกอบการผลิต และปรับปรุงสถานที่ผลิตจนได้รับเลขทะเบียน ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป