กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เป็นประธานในพิธีมอบรถบรรทุกอเนกประสงค์ “ไทยพัฒนา” เพื่อการเกษตรมาตรฐานความปลอดภัยสูง

รมว.วท.เป็นประธานในพิธีมอบรถบรรทุกอเนกประสงค์ “ไทยพัฒนา” เพื่อการเกษตรมาตรฐานความปลอดภัยสูง

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบรถบรรทุกอเนกประสงค์ “ไทยพัฒนา”  เพื่อการเกษตร มาตรฐานความปลอดภัยสูง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร. วีระชัย  วีระเมธีกุล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

          ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า “การส่งมอบรถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรให้แก่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ถือว่า เป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเอ็มเทค / สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถวิจัย ออกแบบและพัฒนา โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ร่วมกับการร่วมมือกับภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมจาก บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลักดันให้เกิดเป็นผลงานที่มุ่งสู่ผู้ใช้งานอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นผลงานรถบรรทุกอเนกประสงค์รุ่น ไทยพัฒนา ขึ้นในวันนี้ ผลงานงานรถบรรทุกอเนกประสงค์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนภาคเกษตรของไทย รวมถึงกิจกรรมในชุมชนระดับท้องถิ่นอย่างแน่นอน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยของเกษตรชุมชน เนื่องจากรถบรรทุกอเนกประสงค์นี้ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรงปลอดภัยสูง  ลดภาระต้นทุนด้านการขนส่ง และบำรุงรักษาง่าย”

           รศ.ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. กล่าวว่า “รถบรรทุกเพื่อการเกษตร หรือรถอีแต๋น ที่รู้จักโดยทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ตัวรถจะถูกประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนมือสองหรือชิ้นส่วนเก่าของรถยนต์ที่ปลดระวางแล้ว ทำให้รถอีแต๋นที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาทางด้านมาตรฐานการผลิตคุณภาพและความปลอดภัย เนื่องจากการประกอบรถ อาจไม่ได้รับการควบคุมการออกแบบและการผลิตโดยหลักวิชาการที่ถูกต้อง จึงทำให้รถอีแต๋นเกิดอุบัติเหตุบ่อย และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปได้ง่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการวิจัยออกแบบและสร้างโครงสร้างรถอเนกประสงค์มาตรฐานขึ้น โดยมีการคำนวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รถต้นแบบที่มีมาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ประกอบด้วย 5 ชิ้นส่วนสำคัญคือ แชชชี ดุมล้อและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย และระบบกันสะเทือน ”

           ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “งานในวันนี้นับเป็นความสำเร็จของผลงานจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ และเป็นอีกตัวอย่างในการบูรณาการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นตลอดจนเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม และนำไปสู่การใช้งานในเชิงสาธารณะประโยชน์อย่างแท้จริง”
           อบต.ทั้ง 10 แห่งที่ได้รับมอบรถบรรทุกอเนกประสงค์ รุ่น “ไทยพัฒนา”
                    1.เทศบาล ท่าผา จ.ลำปาง
                    2. อบต. บ่อเกลือใต้ จ.น่าน
                    3. อบต. ห้วยยุง จ.กระบี่
                    4. อบต. บ่อหิน จ.ตรัง
                    5. อบต. พานพร้าว จ.หนองคาย
                    6. อบต.เต่างอย จ.สกลนคร
                    7. อบต. ตลาดไทร จ.นครราชสีมา
                    8. อบต. ชุมแสง จ.สุรินทร์
                    9. อบต. แม่จั๊วะ จ.แพร่
                    10. เทศบาล เมืองชุมพร จ.ชุมพร


เขียนข่าวโดย : น.ส.นิตยา สามาพัฒน์
ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป