กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกุ้งและปลาหมักพื้น บ้านด้วยการฉายรังสี

การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกุ้งและปลาหมักพื้น บ้านด้วยการฉายรังสี

พิมพ์ PDF

    โครงการนี้เริ่มต้นศึกษาวิจัยการใช้วิธีการฉายรังสีมาปรับปรุงคุณภาพของ อาหารปลาหมักพื้นบ้านและยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีไปสู่ผู้ประกอบการผลิต และปรับปรุงสถานที่ผลิตจนได้รับเลขทะเบียน อย. อาหารฉายรังสี ชักนำผู้ประกอบการผลิตมาใช้เทคโนโลยีการฉายรังสี โดยที่ประสบผลสำเร็จแล้วเป็นอย่างดีในขณะนี้ ได้แก่ กุ้งจ่อมฉายรังสี โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชมรมกุ้งจ่อมประโคนชัย 2 ครั้ง มีผู้ผลิตได้รับเลขทะเบียน อย. กุ้งจ่อมฉายรังสีแล้ว (นางสาธร ลึกประโคน)และจะนำกุ้งจ่อมมาฉายรังสีในปีนี้ และสำหรับโครงการปลาส้มฉายรังสี งานวิจัยยังดำเนินการอยู่ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารให้กับ กลุ่มผู้ผลิตปลาส้มกของจังหวัดนครนายก ลพบุรีและสิงห์บุรี
ประโยชน์ของผลงาน
    กุ้งจ่อมฉายรังสี ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชมรมกุ้งจ่อมประโคนชัย 2 ครั้ง มีผู้ผลิตได้รับเลขทะเบียน อย.กุ้งจ่อมฉายรังสีแล้ว (นางสาธร ลึกประโคน)
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การแก้ไขปัญหาจากการผลิต (การปนเปื้อน มลภาวะจากกระบวนการผลิต)

สาขาผลงาน :  งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและชีวภาพ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป