กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2951 “118 ปี ศาลาแยกธาตุ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ” ภูษิต โพธิ์แสง 16001
2952 โฆษกกระทรวงวิทย์ฯ แนะแนวคิด เชื่อมโยงวิทย์ สู่ท้องถิ่น ภูษิต โพธิ์แสง 6137
2953 วว. เปิดตัว “เครื่องปอกเปลือกกระเทียม”...นวัตกรรมใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภูษิต โพธิ์แสง 9042
2954 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีสำหรับเจ้าหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้น” ภูษิต โพธิ์แสง 6309
2955 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 ภูษิต โพธิ์แสง 28128
2956 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. จัดสัมมนาแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในสหภาพยุโรป ภูษิต โพธิ์แสง 18186
2957 สถานีวิจัยลำตะคอง วว. ฝึกอบรมการปลูกผักหวานป่าเป็นการค้า ภูษิต โพธิ์แสง 6705
2958 เวทีค้นหานักประดิษฐ์ กระตุ้นต่อมความคิด "ลดโลกร้อน" ในโครงการ EcoDesign 2009 ภูษิต โพธิ์แสง 12831
2959 ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ ภูษิต โพธิ์แสง 19627
2960 ความก้าวหน้าการสร้างหอดูดาวแห่งชาติ ภูษิต โพธิ์แสง 24106
 
หน้า 296 จาก 301
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป