กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2911 ประเทศไทย เปลี่ยนครั้งใหญ่ Big พลังงานทางเลือก ภูษิต โพธิ์แสง 16626
2912 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูษิต โพธิ์แสง 25057
2913 มาตรฐาน “Size Thai” ภูษิต โพธิ์แสง 4156
2914 สำนักปลัดกระทรวงวิทย์ฯ รายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ภูษิต โพธิ์แสง 17477
2915 กระทรวงวิทย์ฯ เผยผลทดสอบคุณภาพ “นมโรงเรียน” ภูษิต โพธิ์แสง 18940
2916 การประชุมนานาชาติด้านหุ่นยนต์ ครั้งใหญ่ในประเทศไทย ภูษิต โพธิ์แสง 13605
2917 รมต.กัลยา ลงพื้นที่โคราช เยี่ยมชมห้องเรียนวิทย์ฯ ภูษิต โพธิ์แสง 20062
2918 รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมสถาบันฯ แสงซินโครตรอน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ภูษิต โพธิ์แสง 16755
2919 เปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ สุรนารี เสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม ภูษิต โพธิ์แสง 21436
2920 เยี่ยมชมแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ภูษิต โพธิ์แสง 18237
 
หน้า 292 จาก 301
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป