กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
2971 ก.วิทย์ฯ เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก!...ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภูษิต โพธิ์แสง 40031
2972 คลินิกเทคโนโลยีร่วมแสดงนิทรรศการ-สาธิตในการประชุมบูรณาการ จ. เชียงราย Bhusit Phoseang 24830
2973 รมว.วิทย์ฯ เผยหอดูดาวแห่งชาติช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว ภูษิต โพธิ์แสง 27613
2974 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดศูนย์บริการสารสนเทศดาราศาสตร์ . 28006
2975 รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายคณะผู้บริหารระดับสูง ภูษิต โพธิ์แสง 35080
2976 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมสมาชิก เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ภูษิต โพธิ์แสง 24195
2977 ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมงานตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภูษิต โพธิ์แสง 31887
2978 รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 2 ตำแหน่ง ภูษิต โพธิ์แสง 16113
2979 ถ่ายทอดเสียงประชุมบูรณาการ ว และ ท จ.เชียงราย Bhusit Phoseang 20690
2980 กระทรวงวิทย์ฯ แสดงผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมหาแนวทางนำ วิทยาศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภูษิต โพธิ์แสง 17987
 
หน้า 298 จาก 301
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป