กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

พิมพ์ PDF

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยงานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552 ณ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถนนโยธี และพระรามที่ 6 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2552 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีหน่วยงานเข้าร่วมจาก 16 หน่วยงาน มากกว่า 100 กิจกรรม ใน 33 สถานี ซึ่งบูธของ ปส. อยู่ในสถานีที่ 14 (ครอบครัวอะตอม)   ภายในบูธมีการจัดตั้งชุดนิทรรศการและวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เยาวชนได้ร่วมสนุกเล่นเกมส์ต่าง ๆ  และลุ้นรับของรางวัล สร้างความสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ด้วย

 

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ที่ www.oaep.go.th


 

ผู้เผยแพร่ข่าว :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
                          โทร. 02 354 4466  ต่อ  118

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป