กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. จัดสัมมนาแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในสหภาพยุโรป

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. จัดสัมมนาแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในสหภาพยุโรป

พิมพ์ PDF

                 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมกับ International  Packaging  Institute ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดสัมมนาแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในสหภาพยุโรป “Packaging  Design & Packaging  Trends  in  Europe”  ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2552  เวลา 8.30-16.30 น.  ณ  ห้องบอลรูมซี  โรงแรมมารวยการ์เด้น

 


                 การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฟังได้รับความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคนิค  ความก้าวหน้าและแนวทางในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์   แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ในสหภาพยุโรป  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากวิทยากรต่างประเทศ  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีการสรุปเป็นภาษาไทย)
                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 3208-9 และ 081 770 3846  โทรสาร 0 2579 7573  หรือที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ในวันและเวลาราชการ  ภายในวันที่   28  มกราคม  2552

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
                          โทร. 02 354 4466  ต่อ  118

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป