กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา gistda

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
21. Priority Mission (PM GISTDA)
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
22. ค่านิยมของ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
23. ทิศทางการดำเนินงานของ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
24. พ.ร.ฎ การจัดตั้งหน่วยงาน GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
     วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม GISTDA โดย ผอ. อนุสรณ์ รังสิพานิช ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นดังบน ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
26. GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                 GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบพื้นที่เสียหายกว่าพันไร่ จากการเผาไหม้ป่าขุนช่างเคี่ยน พื้นที่ตำบล ช้างเผือก ...
พุธ, 11 พฤษภาคม 2016
... และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างเป็นรูปธรรม  ข่าวโดย ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์/GISTDA www.gistda.or.th www.facebook.com/gistda Email: pr.gistda@gmail.com ...
ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
... (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายจากดาวเทียมและ GIS ในการจัดทำข้อมูล รายงาน และแผนที่ อาทิ แผนที่จุดความร้อน (Hot Spot) แผนที่แสดงไฟป่าและคาดการณ์กลุ่มหมอกควัน ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... (Web Map Based) ภายใต้ 8 มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (rice.gistda.or.th) ทั้งนี้ สทอภ. ส่งข้อมูลให้กับศูนย์อำนวยการภัยแล้งและไฟป่า กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... ณ บริเวณอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ...
พุธ, 16 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป