กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน GISTDA ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลง

GISTDA ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลง

พิมพ์ PDF

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม GISTDA โดย ผอ. อนุสรณ์ รังสิพานิช ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นดังบน social network กรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงภาพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่ป่าไม้ในประทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงมากเนื่องจากเฉดสีของภาพที่ปรากฏเป็นสีเหลือง น้ำตาลอ่อน 

    ซึ่งแท้จริงแล้วภาพที่นำมาตั้งข้อสังเกตนั้น เป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงฤดูแล้ง โดยในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนมีระบบนิเวศแบบป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะพบพันธุ์ไม้ชนิดที่ผลัดใบ ทิ้งใบในฤดูแล้ง และแตกใบใหม่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่มีการทำกิจกรรมการเกษตร จึงทำให้เฉดสีที่ปรากฏบนภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นสีเหลือง น้ำตาลอ่อน

 

ข่าวโดย : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป