กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไบโอเทค

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมนักวิชาการและนักธุรกิจไทยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บีโอไอ ...
จันทร์, 21 กันยายน 2015
42. ดร.พิเชฐ ชี้หัวใจสำคัญของประเทศ คือความเข้มแข็งของชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค ดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของชุมชน โดยมีนายบุญส่ง ...
จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
... (ไบโอเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นหลายชิ้นทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ...
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2015
44. ชุดตรวจโรคกุ้ง (MultiAmp IHHNV)
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
... การตรวจวินิจฉัยโรคในช่วงต่างๆ ของการผลิตกุ้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งชุดตรวจโรคกุ้ง MultiAmp IHHNV พัฒนาโดยบริษัท นิวเวิล์ดไบโอเทค จำกัด สามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจาก IHHNV ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2015
45. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... SCIWATCH ไบโอเทคผนึกเครือข่ายร่วมสู้มาลาเรีย     มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 18  ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
       20 กุมภาพันธ์ 2558: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ...
อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015
...  หลังจากการประชุมหารือกัน ทาง สวทช. ได้เสนอให้นักวิจัยของไบโอเทค ไปเยือน สปป.ลาว ในรูปแบบการจัดสัมมนาและการฝึกอบรม เพื่อเป็นการกระจายความรู้งานวิจัยไทยให้กับนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีทางชีวภาพและนิเวศวิทยา ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
48. วท. นำทัพ รมว. วิทย์ฯ สปป.ลาว ดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริงอีกด้วย       ในส่วนบทบาทของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
... โดยเฉพาะหน่วยงานไบโอเทค/สวทช. ได้เข้ามาสนับสนุนปัจจัยและส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกร อาทิเช่น การสนับสนุนให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในแปลงนาด้วยปลูกปุ๋ยพืชสดจำพวกถั่วพร้าและปอเทืองอินทรียวัตถุเหล่านี้นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินแล้ว ...
อาทิตย์, 28 ธันวาคม 2014
... แต่ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง และต้องขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะหน่วยงานไบโอเทค/สวทช. ได้เข้ามาสนับสนุนปัจจัยและส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป