กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ ผนึก สกว. จับมือจีน เดินหน้าสร้างองค์ความรู้-แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ มุ่งเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ก.วิทย์ ผนึก สกว. จับมือจีน เดินหน้าสร้างองค์ความรู้-แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ มุ่งเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

พิมพ์ PDF

 


         วันที่ 20 สิงหาคม / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานของไทยกับ CAS และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศ มุ่งประเด็นเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และ ดร. Yaping ZHANG, รองประธาน CAS กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานอีกด้วย

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ต้อนรับ นายไบ๋ ชุนหลี่ ประธาน CAS เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ระหว่างไทย – จีน และได้ทราบถึงบันทึกความเข้าใจระหว่าง วท. กับ CAS ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และ 2550 จึงมอบหมายให้ วท. และ สกว. พิจารณาแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกับ CAS นั้น วท. และ สกว. ซึ่งทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันในการจัดให้มีการจัดประชุมหารือนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ฝ่ายไทยและจีนมีความพร้อมร่วมกันมากที่สุด ได้แก่ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

       ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นหลายชิ้นทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะที่ สกว. ได้สนับสนุนงานวิจัยด้านนี้ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ มากมาย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมีการหารือกันหลายหัวข้อ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสิ่งมีชีวิต การวิจัยด้านสารสกัดจากธรรมชาติเชิงพาณิชย์และการทดสอบประสิทธิภาพยา การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ด้านทะเลและสมุทรศาสตร์ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเพาะเห็ด และด้าน จุลชีววิทยา เป็นต้น

  ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดย  ดร.จิน เชน เลขาธิการสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน Xishuangbanna ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อำนวยการ ไบโอเทค สวทช. และศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การหารือระหว่างสองฝ่ายโดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจากไทยและจีน รวมถึงการอภิปรายโต๊ะกลม (Roundtable) เพื่อสรุปผลการหารือ ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่ การสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ CAS  โร้ดแม็พ การดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อเสนอความร่วมมือสำหรับฝ่ายไทยและจีนเพื่อไปดำเนินการต่อไป
 


ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
ข่าวและภาพโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ 
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป