กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไทย-จีน

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
  คณะกรรมการร่วมไทย-จีน ร่วมถกแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี ปี 2557 เน้นผลักดัน 4 โครงการ ทั้งระบบราง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการสำรวจข้อมูลระยะไกล และการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ...
ศุกร์, 11 เมษายน 2014
... 4 โครงการ ได้แก่ 1) การร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูง 2) การร่วมพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลการสำรวจดาวเทียมระยะไกล 3) ความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 4) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น. ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  ได้พบปะหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ...
อังคาร, 13 สิงหาคม 2013
... ซีอาน เสิ่นหยาง และต้าเหลียนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๒       และจากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย-จีน ที่เข้าร่วมงานได้ให้ความ เห็นที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยว่าควรจะต้องจัดทำเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าระหว่างผู้นำเข้าผลไม้ไทยในจีนกับผู้ส่งออกผลไม้ไทย ...
พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2012
... ไทย-จีน ในปี 2553 ทั้ง 2 คน ได้แก่ นายนัคเรศ อินทนะ นักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน และเด็กชายวชิรกร อาษาสุจริต นักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
/files/1936.mp3 ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานมอบรางวัลโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”  คณะกรรมการฯ คัดเลือกให้ ...
จันทร์, 23 สิงหาคม 2010
37. แถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
/files/1895.mp3 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” ร่วมกับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 13 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป