กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เด็กนักเรียนภาคใต้และภาคเหนือ ได้รับเลือกให้เป็นยุวทูตดาราศาสตร์

เด็กนักเรียนภาคใต้และภาคเหนือ ได้รับเลือกให้เป็นยุวทูตดาราศาสตร์

พิมพ์ PDF

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานมอบรางวัลโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”  คณะกรรมการฯ คัดเลือกให้ เด็กชายวชิรกร  อาษาสุจริต  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี เป็น “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่านักเรียนที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย มีความรู้ความสามารถจึงได้พิจารณาเพิ่มรางวัลยุวทูตฯ และได้คัดเลือกให้ นายนัคเรศ อินทนะ จากโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน เป็นยุวทูตดาราศาสตร์อีก 1 คน  เพื่อเป็นตัวแทนเด็กนักเรียนไทยไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่  เมืองลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากพณฯท่านก่วนมู่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมในพิธี  ณ บริเวณเวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน (วันที่  22 สิงหาคม 2553)
               

       ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับความสามารถของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เยาวชนไทยจะได้เห็นถึงพัฒนาการที่ล้ำสมัยทางด้านดาราศาสตร์จากประสบการณ์จริงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการกระตุ้นความใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ การที่เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาในครั้งนี้มาพัฒนาวงการดาราศาสตร์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในระดับเวทีโลกต่อไปได้ในอนาคต และนอกจากนี้ ในปี 2553 นี้เป็นปีครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน โครงการยุวทูตดาราศาสตร์ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน นี้ จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย 
                ด้าน รศ.บุญรักษา   สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำการคัดเลือกยุวทูตดาราศาสตร์ ประจำปี 2553 ในรอบชิงชนะเลิศ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการฯ ต้องประชุมกันหลายครั้งก่อนที่จะทำการตัดสินทั้งนี้เพื่อให้ได้เยาวชนที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นยุวทูตดาราศาสตร์คนแรกของประเทศไทย โครงการนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ในรูปแบบของการแสดงความสามารถและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้วงการดาราศาสตร์ของประเทศไทยได้กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยและวงการดาราศาสตร์ไทยได้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป
                สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีหอดูดาวที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งมีทัศนวิสัยของท้องฟ้าที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สถาบันวิจัย    ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมโครงการ  “East Asian 2-meter Optical-Infrared Telescope Network” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ระดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตรของแต่ละประเทศ รวมทั้งกล้องโทรทรรศน์ซูบารุ (Subaru Telescope) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตรที่ตั้งอยู่ที่ยอดเขาเมานาเคอา (Mauna Kea) บนเกาะฮาวายร่วมกันสังเกตการณ์และดำเนินการวิจัย
                หอดูดาวยูนนานมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยซึ่งสามารถสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักดาราศาสตร์จากทั่วโลกได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น เครื่องสะท้อนภาพดวงอาทิตย์ (Heliostat) กล้องสำรวจดวงอาทิตย์ (Solar Patrol Telescope)  กล้องดูดวงอาทิตย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 เซนติเมตร  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio Telescope) ขนาดใหญ่ มีจานรับสัญญาณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร กล้องดาราศาสตร์จีออเดซี่แบบอัตโนมัติ (Astronomical Geodesy Automatic)กล้องโทรทรรศน์ทรานซิท (Transit Telescope) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร นอกจากนี้หอดูดาวยูนนานยังมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์กับประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการแลกเปลี่ยนนักวิชาการจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
                หอดูดาวเกาเหมยกู่ (Gaomeigu Astronomical Observatory, GAO) ตั้งอยู่ที่เมืองเกาเหม่ยกู จังหวัดลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเกาเหมยกู่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิง (Kunming) ประมาณ 200 กิโลเมตร หอดูดาวเกาเหม่ยกู มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,193 เมตรมีทัศนวิสัยอยู่ในระดับดีมาก มีคืนฟ้าใสโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250 คืนต่อปีเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ นับเป็นหอดูดาวที่อยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดของจีน และมีกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป