กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท ไทย-จีน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผลักดันความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รมว.วท ไทย-จีน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผลักดันความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 น. ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  ได้พบปะหารือร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน Mr.Wan Gang ในโอกาสที่รัฐมนตรี Wan Gang ได้ แวะมาประเทศไทยและประเทศอาเซียน โดยฝ่ายจีนได้แสดงความยินดีที่ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข ได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี และตอบรับที่จะเข้าร่วมงานความร่วมมือนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเวที China-ASEAN ครั้งที่ 1 และงานนิทรรศการ China-ASEAN Expo ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2556 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในการผลักดันความร่วมมือที่รัฐบาลจีนเสนอ ให้ ASEAN ได้แก่ เรื่องความร่วมมือด้านห้องปฏิบัติการวิจัย ด้านภูมิสารสนเทศสำรวจข้อมูลระยะไกล ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ซึ่งประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการเจรจา และมีความคืบหน้าในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรมแชกรีล่า 

 

เขียนข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย :  นายพิริยะ  เผ่าพงษา

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป