กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ไทย – จีน ผลักดัน 4 โครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทย์ฯ ไทย – จีน ผลักดัน 4 โครงการภายใต้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

 

คณะกรรมการร่วมไทย-จีน ร่วมถกแผนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี ปี 2557 เน้นผลักดัน 4 โครงการ ทั้งระบบราง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการสำรวจข้อมูลระยะไกล และการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย

      นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ครั้งที่ ๑ ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน – อาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นายเฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมฝ่ายจีน

 

 

       นายสมชาย กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานประจำปี  ใน ๔ โครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ได้แก่ ๑) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย – จีนด้านรถไฟความเร็วสูง/ระบบราง ๒) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ๓) โครงการสำรวจข้อมูลระยะไกล และ ๔) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ผลการประชุมที่สำคัญ คือ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องผลักดันการดำเนินงานสำคัญใน ๔ โครงการ เช่น การร่วมจัดตั้งเครื่องมือทดสอบการสั่นสะเทือนของระบบราง การร่วมติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจีน ณ ประเทศไทย การส่งเสริมความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจีนจะเดินทางมาร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ประเทศไทยและฝ่ายไทยจะไปร่วมงานนิทรรศการ China-ASEAN ที่ประเทศจีน และการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้เสนอให้มีความร่วมมืออีกสองโครงการใหม่คือ โครงการพลังงานทดแทนและโครงการเทคโนโลยีทางทะเล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย – จีนให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วย

ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เผยแพร่ข่าวโดย :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสง สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2333 3910
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป