กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ไทย – จีน ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 โครงการ

ไทย – จีน ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 โครงการ

พิมพ์ PDF

 

             เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความตกลงกับนายหวัง อี้ (Mr. Wang Yi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement on Promoting 4 Cooperation Projects between the Ministry of Science and Technology of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China) ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสที่นายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยการลงนามในครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

             ความตกลงดังกล่าวได้ระบุโครงการความร่วมมือใน 4 โครงการ ได้แก่ 1) การร่วมจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูง 2) การร่วมพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลการสำรวจดาวเทียมระยะไกล 3) ความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 4) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนและปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเป็นประธานร่วม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวให้มีผลเป็นรูปธรรม โดยทั้ง 4 โครงการนี้ได้มีคณะทำงานของหน่วยงานหลักทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ และคณะทำงานได้มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมเดินหน้าความร่วมมือได้ทันทีหลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนาม

 

 


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป