กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ไข้หวัด

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... ชุดตรวจไข้หวัดนก เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติสำหรับการผ่าตัดฟันเครื่องแรกของประเทศไทย ฟิล์มบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตผลสด เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองนาโน ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
12. Clipping วท ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 13 ผลงานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015
13. Clipping วท ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... plan erodes trust   ผู้จัดการรายวัน 9 วัคซีนไข้หวัดนก ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... สโตนส์เมื่อต้นปีนี้ว่า เขาเป็นห่วงโรคที่แอบตัวเองได้เป็นระยะเวลานาน ๆ อย่างโรคเอดส์ที่สามารถซ่อนตัวอยู่ได้ถึง 6 ปีหลังติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา มากกว่ากลัวโรคระบาดอย่างไข้หวัดใหญ่ เพราะโรคเอดส์ในช่วงไม่แสดงอาการเป็นโอกาสที่เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายออกไปได้สู่คนอีกหลายล้านคน ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... เช่น การผลิตวัคซีน H1N1 หรือไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ขณะที่โรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการแพร่ระบาดในประเทศแถบเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ต้องดำเนินการวิจัยในแถบภูมิภาคนี้ เพราะการขนย้ายเชื้อโรค ดังกล่าวไปทำวิจัยในประเทศเขตอเมริกาเหนือหรือประเทศต่างๆ ...
จันทร์, 11 พฤศจิกายน 2013
... ซึ่งทำให้สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว หรือเมื่อมีการระบาดของไข้หวัดชนิดต่างๆ ก็จะมีการติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่า “Thermal imaging camera” ณ สนามบินเพื่อคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดเหล่านี้   ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
17. วัคซีนต้นแบบ (Seed vaccine) สำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย เทคโนโลยีรีเวอร์เจเนติกส์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... จาก สวทช. ในการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ (seed vaccine) สำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย เทคโนโลยีรีเวอร์เจเนติกส์ในรูปแบบต่างๆ โดยพบว่ารูปแบบวัคซีนที่ได้ผลการทดลองในระดับที่ดีมี 2 รูปแบบ คือ 1 ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข  สิ่งมีชีวิต  สัตว์  พืช  และคน  หากมีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บในแต่ละครั้ง เช่น ไข้หวัดนก  Sars ฯลฯ  ...
อาทิตย์, 13 ธันวาคม 2009
... หมายถึงตายอย่างเดียว  อาจารย์ทุ่มเทวิจัยถึง 5 ปี วันนี้เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีราคาถูกกว่าคุณภาพเดียวกับของอเมริกา และองค์ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ เช่นไข้หวัดนก  โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าปกติปีละ ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
20. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานภาพงานวิจัย 7 ตุลาคม 2552 เรียบเรียงโดย โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ข้อมูลทั่วไป      เชื้อดั้งเดิม ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป