กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง วัคซีนต้นแบบ (Seed vaccine) สำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย เทคโนโลยีรีเวอร์เจเนติกส์

วัคซีนต้นแบบ (Seed vaccine) สำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย เทคโนโลยีรีเวอร์เจเนติกส์

พิมพ์ PDF

     ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา  นักวิจัยไบโอเทค หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค และศ.นพ.ประเสริฐ  เอื้อวรากุล  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา จาก สวทช. ในการพัฒนาวัคซีนต้นแบบ (seed vaccine) สำหรับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ด้วย เทคโนโลยีรีเวอร์เจเนติกส์ในรูปแบบต่างๆ โดยพบว่ารูปแบบวัคซีนที่ได้ผลการทดลองในระดับที่ดีมี 2 รูปแบบ คือ 1 ) ชนิดสำหรับใช้ในการผลิตเป็นวัคซีนเชื้อตาย และ 2 ) ชนิดที่จะพัฒนาเป็นวัคซีนเชื้อเป็น  ผลการศึกษาในเบื้องต้น พบว่าต้นแบบวัคซีน 2 รูปแบบสามารถเจริญเติบโตได้ในไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ โดยวัคซีนในสูตรที่หนึ่ง สามารถเจริญเติบโตในไข่ไก่ฟักได้ดีกว่า ทั้งนี้ จากการรายงานขององค์การนามัยโลก  และจากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการของ ไบโอเทค เองมีความสอดคล้องกันว่า วัคซีนต้นแบบสำหรับไข้หวัดใหญ่ 2009 ที่ผลิตขึ้นเจริญเติบโตในไขไก่ได้ไม่ดีเท่าวีคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส่งผลให้ปริมาณของแอนติเจนสำหรับใช้ผลิตวัคซีนมีน้อย  กรรมวิธีผลิตต้องใช้ไข่ไก่ฟักเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผล
     ให้ต้นทุนการผลิตวัคซีนสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทีมวิจัยของไบโอเทค ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงไวรัสต้นแบบที่สร้างขึ้นให้สามารถเจริญได้ในไข่ไก่ฟักได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 30 เท่า ซึ่งมีปริมาณเทียบเท่า  หรืออาจจะสูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งไวรัสที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีศักยภาพในการนำไปต่อยอดผลิตเป็น วัคซีนที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ นอกจากนี้ วัคซีนต้นแบบที่สร้างขึ้นได้นำไปทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสัตว์ทดลองคือ เฟอร์เร็ต (ferret) ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการทดลองในเบื้องต้นพบว่า วัคซีนที่สร้างขึ้นไม่ก่อให้เกิดโรค หรืออาการป่วยในเฟอร์เร็ต โดยขณะนี้รอที่จะทดสอบเพิ่มเติมในจำนวนสัตว์ทดลองที่มากขึ้น การวิจัยเพื่อสร้างวัคซีนต้นเเบบนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีของประเทศ เเละสามารถนำไประยุกต์ใช้กับการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสบางอย่างที่คล้ายกันได้


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป