กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clipping วท ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ผู้จัดการรายวัน
7,8
โพสต์ทูเดย์
C4
เดลินิวส์
7
แนวหน้า
15
กรุงเทพธุรกิจ
3
สยามรัฐ
7
โพสต์ทูเดย์
B12
The Nation
1B
เดลินิวส์
1
ไทยโพสต์
24
พิมพ์ไทย
9
ไทยรัฐ
1
พิมพ์ไทย
1
เดลินิวส์
16
มติชน
6
Bangkok Post
B3
บ้านเมือง
14
บ้านเมือง
7
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9
มติชน (กรอบบ่าย)
10

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
Bangkok Post
B3
ผู้จัดการรายวัน
9
บ้านเมือง
13
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
1,5
มติชน
28
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
23
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
10
มติชน (กรอบบ่าย)
1,6
บ้านเมือง
13
กรุงเทพธุรกิจ
9
โพสต์ทูเดย์
C4
แนวหน้า
11
ไทยโพสต์
4
โพสต์ทูเดย์
11
Bangkok Post
11

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป