กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โลก

ทั้งหมด 112 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 12
41. ความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ Norwich Research Park (NRP)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [โลกร้อน]  ...
อังคาร, 24 สิงหาคม 2010
42. โลกร้อน ทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลก
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, โลกร้อน]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
43. Climate Change : ภาวะโลกร้อนอันตรายจากน้ำมือมนุษย์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, Climate, ภาวะโลกร้อน]  ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
Tags: [นิทรรศการ, โลกร้อน]  ...
ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010
Tags: [EcoDesign, โลกร้อน, เอ็มเทค]  ...
พุธ, 28 เมษายน 2010
Tags: [โลกร้อน, คาร์บอนฟุตปริ้นท์, ภาวะเรือนกระจก, การบรรยาย]  ...
พุธ, 31 มีนาคม 2010
Tags: [ccc, โลกร้อน, Climate Change, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ]  ...
จันทร์, 15 มีนาคม 2010
48. การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน : ยุทธศาสตร์การปรับตัวและจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีโลก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, การศึกษาวิจัยอนาคตของภาวะโลกร้อน]  ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
49. ดาวอังคารใกล้โลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ดาวอังคาร, โลก, สำนักงานดาราศาสตร์]  ...
อังคาร, 19 มกราคม 2010
50. Adaptation to Climate Change in Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ภาวะโลกร้อน]  ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป