กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดาวอังคารใกล้โลก

ดาวอังคารใกล้โลก

พิมพ์ PDF

         คืนวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 นี้ จะมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากดาวอังคารเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตำแหน่ง Opposition(ตำแหน่งที่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์)และโคจรเข้ามาใกล้กับโลก จึงทำให้ดาวอังคารมีความสว่างมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ โดยจะมีระยะห่างจากโลกประมาณ 0.6639 AU หรือ 99,331,400 กิโลเมตร มีค่าความสว่างปรากฏเท่ากับ -1.28 และมีขนาดปรากฏประมาณ 14.10'' ณ เวลา 01:44 น. บริเวณกลุ่มดาวปู


 

            ปรากฎการณ์ครั้งนี้เหมาะแก่การศึกษาสภาพพื้นผิวและชั้นบรรยากาศรวมทั้งดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของดาวอังคาร เพื่อให้ได้อรรถรสในการชมปรากฎการณ์ครั้งนี้ดียิ่งขึ้น ก็ควรใช้กล้องสองตาหรือกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กในการสังเกตการณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งอ้างอิง
     http://www.hoax-slayer.com/mars-earth-close.html


หน่วยงานอ้างอิง : ฝ่ายฝึกอบรมและบริการถ่ายทอดองค์ความรู้
                              สำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์
                              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป