กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย เอ็มเทค เปิดเวที EcoDesign 2010 ผนึกความคิดออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย เอ็มเทค เปิดเวที EcoDesign 2010 ผนึกความคิดออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

พิมพ์ PDF

     เอ็มเทค ชวนคนรุ่นใหม่และกลุ่มธุรกิจร่วมผนึกไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และงบประมาณสนับสนุนการจัดทำผลงานรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

 

 

 

   

      ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  ประจำปี 2553  หรือ EcoDesign 2010 ในหัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  โดย เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจไทย (TGDN) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 23 เมษายน 2553

 

 

 

 

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสร้างและกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ซึ่งทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมในการลดปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องก่อนการเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการ ซึ่งทุกๆผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างค่านิยมให้สังคม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิดที่ส่งผลต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 

    
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  กล่าวต่อว่า  เวที EcoDesign 2010 จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตไปพร้อมๆกัน นอกจากแนวคิดของนักเรียน นักศึกษาแล้ว อยากจะให้ทุกๆ คนคิดต่อด้วยว่าเมื่อออกผลิตภัณฑ์ที่ลดภาวะโลกร้อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ ประกวดได้ แข่งขันได้ สร้างรายได้  และช่วยกันสนับสนุนให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ลดต้นทุน ลดการผลิตแก๊สเรือนกระจกและมีราคาที่เหมาะสม

     การประกวดในปีที่ผ่านมา หัวข้อการประกวดเป็นเรื่องภาวะโลกร้อน สำหรับการประกวดครั้งที่ 3 นี้ ผู้จัดเพิ่มเรื่องการยั้งยืน เศรษฐกิจ และการบริการซึ่งปีนี้เน้นมาก แม้กระทั่งการรับสมัครยังใช้การออนไลน์ ไม่ต้องมาสมัครด้วยตนเอง  เนื่องจากการเดินทางแต่ละครั้งจะเพิ่มภาวะโลกร้อน เป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนไปในตัว เริ่มตั้งแต่ การอบรม การสมัคร ทุกๆอย่าง ซึ่งผู้จัดจะประเมินว่า การประกวดแต่ละครั้งช่วยลดแก๊สเรือนกระจกไปได้เท่าไหร่แม้กระทั่งการจัดแถลงข่าววันนี้ จะประเมินจากการที่ทุกๆคนเดินทางมาร่วม ไฟฟ้าที่ใช้  ทุกอย่างใช้ไปเท่าใด


  

 

     ด้าน ผศ.ดร.กฤษฎา  สุชีวะ  รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เปิดเผยว่า โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553  หรือ EcoDesign 2010 ภายใต้หัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  ด้วยการผนวกแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนไปในทุกการออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงสร้างค่านิยมอย่างยั่งยืนให้ประชาชนทุกคนได้คิด ก่อนเลือกซื้อ เลือกใช้สินค้าและบริการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเงินรางวัล และงบประมาณสนับสนุนการจัดทำผลงานต้นแบบรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท
    
     สำหรับในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้ขยายขอบเขตของการประกวดไปสู่ภาคบริการ  โดยแบ่งการส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
 

 

กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กำลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ซึ่งสามารถส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

กลุ่มที่ 2 สำหรับนักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ  สามารถส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการที่พักอาศัย อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ที่พักตากอากาศ ฯลฯ รวมไปถึงการบริการอื่นๆ ที่ช่วยลดการขนส่ง หรือการบริการที่เข้ามาช่วยในการจัดการของเสีย และบริการที่ทดแทนการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

     ผศ.ดร.กฤษฎา  สุชีวะ  กล่าวต่อว่า ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดสามารถสมัครผ่านทางเวบไซต์  http://www.mtec.or.th/EcoDesign2010 โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

-  ส่งข้อเสนอผลงาน (concept paper) เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พฤษภาคม 2553

-  ผู้เข้าประกวดสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมและศึกษาด้วยตนเองผ่านทางwww.mtec.or.th/ecodesign2010  เพื่อป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการประกวดและหลักสูตรเชิงประยุกต์ใช้งานผ่านระบบออนไลน์  E-Learning เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 พฤษภาคม 2553
 

-  ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 1 ทางเวปไซต์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
 

-  เข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8, 9, 16, 17, 18 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

-  นำเสนอผลงานผลงานรอบที่ 2 วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 ทางเวบไซต์ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553   และจัดส่งต้นแบบ  ระหว่างวันที่   28 – 29 กันยายน 2553 ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

-  นำเสนอผลงาน กรรมการตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

 

 
     การประกวดครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  และการส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์งานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป

 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวอุษา  ขุนเปีย  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2333 3700  ต่อ 3732

 

ถ่ายภาพโดย : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร 0 2333 3700  ต่อ 3728

 

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป