กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้า

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... กิจกรรมเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และ กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วย  ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
22. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH ปส.แจงน้ำท่วมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ญี่ปุ่น     ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
... โรงไฟฟ้า โรงงานกำจัดขยะ และอื่น ๆ อีกมากมาย -  ระยะแรกนั้น การปฏิรูปในเชิงโครงสร้าง การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่ออนาคต ได้เริ่มกันไว้มากพอสมควรแล้ว ขณะนี้เป็นระยะต่อไปที่จะต้องเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูป ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
... โดยมีไฮไลท์หลายชิ้น ได้แก่ ระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร และการพัฒนาสายพันธุ์พื้นเมือง นอกจากนั้นจะมีการนำเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ด้วยเช่นกัน    ...
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015
... ปส. กับ  สทอภ. และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะภารกิจสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อเปิด AEC ไทยอาจเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและสารเคมี รังสีต่างๆ ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
... “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ”  เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และเตรียมความพร้อมในการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยได้มีวิทยากรเข้าร่วมการเสวนา ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
27. Cipping วท. ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด 6 สามโคกยื่น'บิ๊กตู่'ล้มโรงไฟฟ้ากำจัดขยะชี้อยู่ในผังเมืองสีเขียว-กระทบโรงสูบน้ำดิบ'กปภ.' ...
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
... ASEAN – Japan เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคในด้านการจัดการผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล ...
ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
...  3.3 คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการวิจัยพลังงานอย่างยั่งยืน (Sub-Committee on Sustainable Energy Research: SCSER)   3.3.1 ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอโครงการใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสร้างความตระหนักในผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
...                     -การสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสร้างความตระหนักในผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป