กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
... ต้องทบทวนกันอย่างจริงจังว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์นั้นเป็นทางเลือกที่คุ้มความเสี่ยงหรือไม่ หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ไดอิชิ ทางการญี่ปุ่นได้สั่งการให้หยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เป็นการชั่วคราว ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นระเบิด และเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี รั่วออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้าฟูกูชิมา ไดอิชิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ส่งผลให้หลายประเทศต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ...
พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014
... แต่มีอุปสรรคในเรื่องการยอมรับของประชาชนและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พร้อมทั้งได้รายงานสถานการณ์ด้านการจัดการ การปนเปื้อนทางรังสีของโรงฟ้าฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมาไดอิชิ         ...
พุธ, 05 มีนาคม 2014
14. ปส. ยัน อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นปลอดภัยไร้รังสีปนเปื้อน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... กล่าวว่า จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา ไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น เกิดการรั่วไหลของน้ำที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกจากบริเวณถังเก็บภายในโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในส่วนของประเทศไทยโดย ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... 10 ประเทศ โดยมีผู้แทนจาก TEPCO ให้การต้อนรับนำชมในบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกุชิมะ ไดอิชิ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางระยะปานกลางและระยะยาวสำหรับการหยุดการเดินเครื่องถาวร (Decommissioning) ของเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
16. ปส. เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... และการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญ ที่มีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยในอนาคตประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาจมีการพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... ซึ่งจากเหตุการณ์ถังเก็บน้ำในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกูชิมารั่ว ปส. ได้ทำการวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมผลปรากฏว่าระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยประชาชนทั่วไปสามารถอ่านค่าปริมาณรังสีจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีที่มีสถานีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้โดยผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... และการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญ ที่มีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีผ่านไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยในอนาคตประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาจมีการพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... รังสีแกมม่า รังสีเอ็กซเรย์ จัดเป็นรังสีที่มีความปลอดภัยสูงแตกต่างจากรังสีภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013
... ที่ไม่ใช่เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยจะไปดูโครงการที่เคยทำไว้  ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอย่างไร จะพักในส่วนนั้นไว้ก่อน  แต่เราจะเดินหน้าเลย ไม่เอาโครงการเก่ามาผูกติดกับโครงการเก่าจนใช้การไม่ได้  ...
ศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป