กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เข้าคารวะท่าน รมว.วท.

คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เข้าคารวะท่าน รมว.วท.

พิมพ์ PDF

 

      ดร.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Dr. Sueo Machi, Advisor to Minister Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan (กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อเยี่ยมคารวะหารือเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือด้านเทคโนยโลยีนิวเคลียร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของ Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.วท.


     จากการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีและผู้แทนได้นำเสนอรายงานและประเด็นด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า แต่มีอุปสรรคในเรื่องการยอมรับของประชาชนและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พร้อมทั้งได้รายงานสถานการณ์ด้านการจัดการ การปนเปื้อนทางรังสีของโรงฟ้าฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมาไดอิชิ
        ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้มีการวิจัยและพัฒนา Super water absorbent (พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำสูง) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้นานขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้งานโดยร่วมกับโครงการบูรณาการของ วท. และมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ด้วย


เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายพิริยะ  เผ่าพงษา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลธิชา  แสงเทียนสุวรรณ
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation
» เสาวนาแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย Thailand-Japan Human Resources Development Initiative (Timeline Suthichai )
» สนช. จับมือหน่วยงานนโยบายแดนปลาดิบเปิดมุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
» ก.วิทย์ฯ จัดเวิร์คช็อป ‘นวัตกรรม’ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับบริจสโตนและนิสสัน
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» พิเชฐ นำ 50 เอสเอ็มอีญี่ปุ่นบุกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โชว์ศักยภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐานโลก หวังขยายผลสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระดับบิ๊กดีล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป