กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โคราช

ทั้งหมด 33 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
... “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช      โครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” เป็นโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
22. พิเชฐฯ นำทัพคณะผู้บริหาร วท. ตรวจเยี่ยมซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2557) 11.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ...
อาทิตย์, 16 พฤศจิกายน 2014
          คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วท. (กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์) เข้าชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
24. สถานีปลูกคิดปันสุขต้นแบบชุมชนฟื้นฟูดินเค็ม
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
     ชุมชนบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราช สีมา เป็นหนึ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาพื้นที่ดินเค็ม เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนแอ่งเกลือโคราช ส่งผลให้ข้าวที่เป็นผลผลิตหลักของชุมชนมีผลผลิตน้อย ...
พฤหัสบดี, 06 พฤศจิกายน 2014
... ได้รับความสนใจจากชาวโคราชมารอชมจำนวนมาก ส่วนที่ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา ฝนตก มีเมฆมาก เริ่มเห็นเมื่อออกจาเงามืดกว่าครึ่งดวงเมื่อเวลาประมาณ 19:00 น. หากพลาดชมจันทรุปราคาเต็มดวงคราวนี้ สามารถติดตามประมวลภาพปรากฏการณ์ ...
พฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2014
... ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบความแท้ของสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช โดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรดทดสอบเนื้อไก่ ระหว่างไก่เนื้อโคราช ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิทัลแบบมีสายและไร้สาย  รวมถึงมีระบบคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ขณะนี้ใช้ปฏิบัติงานอยู่ที่โคราช 1 คัน อีก 2 คันอยู่ที่สภากาชาดไทย  มีระบบอ่านเว็บผ่านมือถือ ...
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
28. รมว.วท.ตรวจเยี่ยมกิจการของ สทอภ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทางผู้บริหาร สทอภ.ให้ความมั่นใจว่าจะทำงานทั้งวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดช่วงวันหยุดยาวนี้ เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น  คาดว่าภายใน 2 -3 วัน  เราจะเห็นภาพพร้อมทั้งคำอธิบายในเรื่องของโคราช ...
พฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2010
29. ค้นพบพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
... ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการนำต้นกล้าและเมล็ดแก่ ไปเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง สัตว์ชนิดใหม่ของโลก     -    กบหัวใหญ่โคราช ทีมนักวิจัยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
30. หมู่บ้านโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... อบจ. คือลดมลพิษ  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “โคราชเมืองแห่งพลังงานทดแทน” ที่เน้นการรักษาสภาพทรัพยากรสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน    รายชื่อประชาชนท้องถิ่นที่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป