กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

"ก.วิทย์" โชว์เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด แยกสายพันธุ์ไก่ นำร่องไก่โคราช เพิ่มมูลค่าการตลาด

พิมพ์ PDF

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คิดค้นวิธีตรวจคัดแยกสายพันธุ์ไก่ ใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด เพื่อความสะดวกในการคัดแยกสายพันธุ์ ลดการใช้สารเคมี  ป้องกันการเลียนแบบเนื้อไก่ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด
           ดร.กาญจนา ธรรมนู นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า ทีมนักวิจัยได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบความแท้ของสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช โดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรดทดสอบเนื้อไก่ ระหว่างไก่เนื้อโคราช ไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าและไก่พื้นเมือง ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา พบว่าสามารถจำแนกความแตกต่างของสายพันธุ์ได้ถูกต้องเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งพบว่า ไก่เนื้อโคราชมีปริมาณของไขมันและคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่าทั้งสองสายพันธุ์ มีองค์ประกอบทางโปรตีนที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน รวมถึงการทดสอบใช้ต้นทุนต่ำ ใช้เวลาในการตรวจสั้น ตัวอย่างที่นำมาทดสอบไม่ผ่านกระบวนการใช้สารเคมี ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาดได้ทันที อีกทั้งสามารถนำไปศึกษาต่อในเชิงลึก เพื่อใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง ระบบการเลี้ยงไก่ที่แตกต่างกันหรือในกรณีที่มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมของไก่ได้อีกด้วย
           ดร. อมรรัตน์ โมฬี อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “ไก่เนื้อโคราชเป็นไก่พันธุ์ที่ถูกพัฒนา ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราช เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1 ใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของไก่เนื้อโคราช จึงเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการป้องกันการเลียนแบบเนื้อไก่ รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่จะทำให้การตลาดของไก่เนื้อโคราชสามารถเดินทางสู่ผู้บริโภคระดับกลางถึงสูงได้”
           ทั้งนี้ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เพราะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี คุณภาพของเนื้อไก่สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ อีกทั้งรสชาติยังเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ที่ได้ลิ้มลอง เนื่องจากเนื้อไก่โคราชมีความนุ่ม ชุ่มฉ่ำ แต่ไม่เปื่อยยุ่ยเหมือนเนื้อไก่ทางการค้า เป็นการเพิ่มอาชีพให้เกษตรกรและเป็นทางเลือกการบริโภคไก่สำหรับประชาชน
ผู้เขียนข่าว   น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2 โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป