กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แสดงผลงาน

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
...  มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร และการจัดระบบงาน สามารถดำเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ         (4)    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยแสดงผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นที่ 1 ตอนนี้เป็นขั้นที่สอง อีกระยะหนึ่งผมจะดันเป็นขั้นที่สาม คือส่งออกต่างประเทศให้ได้ แล้วก็ติดตลาดให้ได้ด้วย - เรื่องของการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เหมือนกัน ของนักเรียน และนักศึกษาด้วย ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ การเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup ไทยในเวทีโลก” เป็นต้น พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจาก Startup หน่วยงานภาครัฐ ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ การเสวนา “โอกาสของการเติบโตของ Startup ไทยในเวทีโลก” เป็นต้น พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจาก Startup หน่วยงานภาครัฐ ...
พุธ, 09 มีนาคม 2016
... 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2016” ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในเรื่องของการจัดแสดงผลงาน กลไก หรือบริการของหน่วยงาน โดยการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือนี้ได้มอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...
จันทร์, 07 มีนาคม 2016
... ภายใต้แนวคิด    “25 ปี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” พบกับการประชุม/สัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแสดงผลงานวิจัย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
... และนวัตกรรม พร้อมกับงาน CEO Innovation Forum 2016  ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในงานนี้จะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่เคยใช้สิทธิประโยชน์หักภาษี 2 เท่า จำนวน 50 ผลงาน พร้อมด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... ประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน การแสดงผลงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอนทางวิชาการ และด้านอุตสาหกรรม (show case) จากภายในประเทศและจากต่างประเทศทั่วโลก  ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน มุ่งหวังให้นักประดิษฐ์ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักประดิษฐ์ที่มีความสามารถให้ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน  ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... เอเซีย คอมแพ็ค จำกัด : ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรค ไร้ใยหิน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการด้านการไต่ระดับเทคโนโลยีและจัดแสดงผลงานของบริษัทผู้รับรางวัล    ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป