กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แถลงข่าว

ทั้งหมด 108 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 11
... โปรเทค จำกัด จัดแถลงข่าวเปิดตัว"เตาเผาขยะไร้มลพิษประหยัดพลังงาน"ซึ่งเป็นเครื่องกำจัดขยะขนาดเล็ก (3 ตันต่อวัน) โดยนำเอาเทคโนโลยีการเผาไหม้แบบแก๊สซิฟิเคชั่นออกมาใช้ในการเผาไหม้ขยะแทนกระบวนการเผาไหม้โดยตรงแบบเดิมและสามารถบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
        22 เมษายน 2559  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย แถลงข่าว ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
... กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย จัดงานแถลงข่าวงาน “Startup Thailand 2016” ...
ศุกร์, 22 เมษายน 2016
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ Startup เตรียมแถลงข่าวการจัดงาน  “Startup Thailand 2016” ในวันศุกร์ที่ 22 ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2016
... สถานที่ผลิต หรือการสนับสนุนของหน่วยงานในพื้นที่ที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน โดยเริ่มเปิดตัวโครงการ ในงาน OTOP CITY เมืองทองธานี เมื่อปลายปี 2558 และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“คูปองวิทย์เพื่อ ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
            กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ...
พุธ, 20 เมษายน 2016
... (สมอ.) จัดแถลงข่าว “การจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และผลการดำเนินงานการจัดทำมาตรฐานเต้ารับและเต้าเสียบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย กฟน. และ สวทช.” ...
อังคาร, 05 เมษายน 2016
       28 มีนาคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานเปิดตัว “บัญชีนวัตกรรมไทย” ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
แถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559"  ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาพัฒนาให้เกิดการต่อยอดเป็นผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป